Национален дворец на децата /НДД/

Процедури по чл.20, ал.1

страница 1 от 1
АОП номер: 03453-2018-0001статус: приключена

Осигуряване на почивни бази от общ тип за организиране на творчески ваканции на море и планина 2018

Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Краен срок за подаване на оферта: 2018-04-20 17:30:00
Дата и час на публикуване: 2018-03-16 16:35:23
АОП номер: 03453-2017-0001статус: приключена

Осигуряване на почивни бази от общ тип за организиране на творчески ваканции на море и планина 2017

Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Краен срок за подаване на оферта: 2017-06-20 17:00:00
Дата и час на публикуване: 2017-05-12 15:15:03