Национален дворец на децата /НДД/

Процедури по чл.20, ал.1

страница 1 от 1
АОП номер: 03453-2020-0001статус: възложена

ОСИГУРЯВАНЕ НА ПОЧИВНИ БАЗИ ОТ ОБЩ ТИП ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА ТВОРЧЕСКИ ВАКАНЦИИ НА МОРЕ И ПЛАНИНА

Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Краен срок за подаване на оферта: 2020-04-24 17:30:00
Дата и час на публикуване: 2020-03-20 11:53:16
АОП номер: 03453-2019-0002статус: приключена

ОСИГУРЯВАНЕ НА ПОЧИВНИ БАЗИ ОТ ОБЩ ТИП ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА ТВОРЧЕСКИ ВАКАНЦИИ НА МОРЕ И ПЛАНИНА 2019

Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Краен срок за подаване на оферта: 2019-06-24 17:30:00
Дата и час на публикуване: 2019-05-21 12:41:26
АОП номер: 03453-2019-0001статус: възложена

Доставка на топлинна енергия за стопански нужди за сградите на Националния дворец на децата в гр.София, находящи се на адрес: бул.Ал.Стамболийски №191 и бул.В.Левски

Вид процедура за възлагане: Договаряне без предварително обявление
Дата и час на публикуване: 2019-03-06 17:12:53
АОП номер: 03453-2018-0001статус: приключена

Осигуряване на почивни бази от общ тип за организиране на творчески ваканции на море и планина 2018

Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Краен срок за подаване на оферта: 2018-04-20 17:30:00
Дата и час на публикуване: 2018-03-16 16:35:23
АОП номер: 03453-2017-0001статус: приключена

Осигуряване на почивни бази от общ тип за организиране на творчески ваканции на море и планина 2017

Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Краен срок за подаване на оферта: 2017-06-20 17:00:00
Дата и час на публикуване: 2017-05-12 15:15:03