НДК - конгресен център София ЕАД

„Доставка, монтаж и демонтаж чрез наем на сцена с покрив и трибуна за провеждане на събития на открито организирани от НДК“.

Дата и час на публикуване: 2019-04-23 17:29:20Последна промяна: 2019-04-23 17:28:59
ID номер: 9087780 Статус: възложена

Предметът на обществената поръчка е: „Доставка, монтаж и демонтаж чрез наем на сцена с покрив и трибуна за провеждане на събития на открито организирани от НДК“.

В предметния обхват на обществената поръчка е включена доставката чрез наем на сцена с покрив, трибуна за зрители, кули за окачване на озвучителна техника, както и монтаж и демонтажа на гореописаните консрукциите за обезпечаване на събития провеждани в открито пространство пред вход А6 на „Национален дворец на културата – Конгресен център София” ЕАД.

Индивидуален номер на процедурата: 0004907
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за услуги
Населено място за изпълнение на процедурата: София
Прогнозна стойност: 70000.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 44212320
Краен срок за подаване на оферта: 2019-05-07 17:30:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Величка Грънчарова
 • Телефон/и за контакт: 02/9166040
Документи
 • Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка

  Вид на документа: Съобщение
  Дата и час на публикуване: 2019-04-23 17:30:25
  Връзка към документа в АОП Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000099175398
  Удостоверено време: 23.04.2019 17:30:25
  Удостоверено време по UTC: 23.04.2019 14:30:25
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обява

  Вид на документа: Обява за събиране на оферти
  Дата и час на публикуване: 2019-04-23 17:30:27
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000099175411
  Удостоверено време: 23.04.2019 17:30:27
  Удостоверено време по UTC: 23.04.2019 14:30:27
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Документация

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2019-04-23 17:30:31
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000099175440
  Удостоверено време: 23.04.2019 17:30:31
  Удостоверено време по UTC: 23.04.2019 14:30:31
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Техническа спецификация

  Вид на документа: Технически спецификации
  Дата и час на публикуване: 2019-04-23 17:30:34
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000099175455
  Удостоверено време: 23.04.2019 17:30:34
  Удостоверено време по UTC: 23.04.2019 14:30:34
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Схема за разполагане- Приложение 1 към техническата спецификация

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2019-04-23 17:30:37
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000099175477
  Удостоверено време: 23.04.2019 17:30:37
  Удостоверено време по UTC: 23.04.2019 14:30:37
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Образци

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2019-04-23 17:30:40
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000099175494
  Удостоверено време: 23.04.2019 17:30:40
  Удостоверено време по UTC: 23.04.2019 14:30:40
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Проект договор

  Вид на документа: Проект на договор
  Дата и час на публикуване: 2019-04-23 17:30:43
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000099175516
  Удостоверено време: 23.04.2019 17:30:43
  Удостоверено време по UTC: 23.04.2019 14:30:43
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за удължаване срок за подаване на оферти

  Вид на документа: Съобщение за удължаване на срок за подаване на документи / заявление и оферти /
  Дата и час на публикуване: 2019-05-03 11:00:34
  Връзка към документа в АОП Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000099903237
  Удостоверено време: 03.05.2019 11:00:34
  Удостоверено време по UTC: 03.05.2019 08:00:34
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за удължаване срок за подаване на оферти- изправяне на допусната техническа грешка

  Вид на документа: Съобщение за удължаване на срок за подаване на документи / заявление и оферти /
  Дата и час на публикуване: 2019-05-03 11:00:48
  Връзка към документа в АОП Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000099903262
  Удостоверено време: 03.05.2019 11:00:48
  Удостоверено време по UTC: 03.05.2019 08:00:48
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол от работа на комися

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2019-05-14 10:51:54
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000100609299
  Удостоверено време: 14.05.2019 10:51:54
  Удостоверено време по UTC: 14.05.2019 07:51:54
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор с избрания изпълнител с приложения: техническо предложение, ценово предложение, техническа спецификация

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2019-07-12 16:45:48
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000104937448
  Удостоверено време: 12.07.2019 16:45:48
  Удостоверено време по UTC: 12.07.2019 13:45:48
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори