НДК - конгресен център София ЕАД

„Реставрационни и профилактични дейности по художествени произведения, намиращи се в интериорното и екстериорно пространство на Национален дворец на културата- Конгресен център- София“

Дата и час на публикуване: 2019-02-08 17:39:11Последна промяна: 2019-02-08 17:38:30
ID номер: 9085503 Статус: възложена

Предметът на обществената поръчка е: „Реставрационни и профилактични дейности по художествени произведения, намиращи се в интериорнотои екстериорно пространство на „Национален дворец на културата- Конгресен център София“ЕАД.

В обхвата на обществената поръчка е включено изпълнението на реставрационни дейности по художествени произведения описани подробно в Техническата спецификация на настоящата документация, като следва да се включат необходими – реставрационнии профилактични намеси:

  1. Отстраняване на повърхностни замъсявания по различни методи в зависимост от характера им: обезпрашаване, третиране с разтворители, сапунати и други агенти;
  2. Профилактика с препарати за биоцидна защита;
  3. Корекция на локални разкъсвания;
  4. Премахване на следи от боя и деформация около окачващи елементи;
  5. Корекции на локални разкъсвания;
  6. Прихващане на свободни нишки обратно към текстила;
  7. Обработка на метална конструкция против корозоя;

Индивидуален номер на процедурата: 0004649
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за услуги
Населено място за изпълнение на процедурата: София
Прогнозна стойност: 70000.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 9231100
Краен срок за подаване на оферта: 2019-02-21 17:30:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Величка Грънчарова
  • Телефон/и за контакт: 02/9166040
Документи