Многопрофилна транспортна болница - град Пловдив

Доставка на лабораторни реактиви и консумативи за нуждите на МТБ - Пловдив

Дата и час на публикуване: 2019-04-30 10:20:49Последна промяна: 2019-04-30 10:20:32
АОП номер: 00831-2019-0007 Статус: приключена

Доставка на лабораторни реактиви и консумативи за нуждите на МТБ - Пловдив по 57 обособени позиции 

Индивидуален номер на процедурата: 0004908
Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Пловдив
Прогнозна стойност: 606000.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 33696500
Краен срок за подаване на оферта: 2019-05-30 16:30:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: инж. Н. Василева
  • Телефон/и за контакт: 032/277-607
Документи