Многопрофилна транспортна болница - град Пловдив

Доставка на лекарствени продукти за нуждите на МТБ - Пловдив

Дата и час на публикуване: 2018-11-22 10:15:28Последна промяна: 2018-11-22 10:15:04
АОП номер: 00831-2018-0013 Статус: приключена

Доставка на лекарствени продукти за нуждите на МТБ - Пловдив по 12 обособени позиции

Индивидуален номер на процедурата: 0004367
Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Пловдив
Прогнозна стойност: 390000.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 33600000
Краен срок за подаване на оферта: 2019-01-04 16:30:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: инж. Н. Василева
  • Телефон/и за контакт: 032/277-607
Документи