Многопрофилна болница за активно лечение - Разлог ЕООД

"Лекарствени прдукти от анатомо-терапевтична група В "Кръв и кръвотворни органи" по обособена позиция № 1 за нуждите на "МБАЛ-Разлог"ЕООД"

Дата и час на публикуване: 2021-04-16 15:55:16Последна промяна: 2021-04-16 15:55:01
Документи
 • Покана до определени лица

  Вид на документа: Покана до определени лица
  Дата и час на публикуване: 2021-04-16 15:55:22
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000147412828
  Удостоверено време: 16.04.2021 15:55:22
  Удостоверено време по UTC: 16.04.2021 12:55:22
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Проект на договор

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2021-04-16 15:55:25
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000147412845
  Удостоверено време: 16.04.2021 15:55:25
  Удостоверено време по UTC: 16.04.2021 12:55:25
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол от работа на комисия № 1

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2021-04-16 15:55:27
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000147412858
  Удостоверено време: 16.04.2021 15:55:27
  Удостоверено време по UTC: 16.04.2021 12:55:27
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Съобщение за публичен жребий

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2021-04-16 15:55:29
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000147412879
  Удостоверено време: 16.04.2021 15:55:29
  Удостоверено време по UTC: 16.04.2021 12:55:29
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол № 2

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2021-04-27 16:32:36
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000148418855
  Удостоверено време: 27.04.2021 16:32:36
  Удостоверено време по UTC: 27.04.2021 13:32:36
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол на основание чл.181,ал.4 от ЗОП

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2021-04-27 16:32:38
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000148418859
  Удостоверено време: 27.04.2021 16:32:38
  Удостоверено време по UTC: 27.04.2021 13:32:38
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Решение за определяне на изпълнител

  Вид на документа: Решение за определяне на изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2021-04-27 16:32:41
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000148418861
  Удостоверено време: 27.04.2021 16:32:41
  Удостоверено време по UTC: 27.04.2021 13:32:41
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори