Многопрофилна болница за активно лечение - Разлог ЕООД

Транспорт на пациенти, нуждаещи се от диализно лечение

Дата и час на публикуване: 2019-08-09 14:48:00
Статус: възложена

 Транспорт на пациенти, нуждаещи се от диализно лечение

Индивидуален номер на процедурата: 0005271
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за услуги
Населено място за изпълнение на процедурата: Разлог
Прогнозна стойност: 35000.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 85143000
Краен срок за подаване на оферта: 2019-08-19 16:00:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Магдалена Коцакова
  • Телефон/и за контакт: +359 896 787799
Документи