Многопрофилна болница за активно лечение - Разлог ЕООД

Транспорт на пациенти на хемодиализа от дома им до отделение по хемодиализа към МБАЛ-Разлог ЕООД и обр

Дата и час на публикуване: 2016-11-30 13:49:50
Статус: възложена

 ...Транспорт на пациенти по  схема за месец, определена при  среден брой на диализи на пациент за месец – 13 броя,  с 1 курс за вземане от дома  и 1 курс за връщане обратно – общо по 26 курса, при комбиниране на пациенти от населените места по определените  по долу направления:

 • Разлог – Бел камен  – Якоруда – Разлог – 26 курса х 112км – 2912 км. – автомобил 4+1 места
 • Разлог – Д.Драглище - Белица –  Разлог – 26 курса х 45км. – 1170 км. - автомобил 4+1 места
 • Разлог – Добринище – Банско – Разлог – 26 курса х 32 км – 832км. - автомобил 4+1 места
 • Разлог – Краище – Елешница –Баня-  Разлог – 26 курса х 47 км – 1222км. - автомобил 4+1 места
 • Разлог – 26 курса х 2 км – 52 км. - автомобил 4+1 места
 • Извънредни курсове - при необходимост

 

Индивидуален номер на процедурата: 0001642
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за услуги
Населено място за изпълнение на процедурата: Разлог
Прогнозна стойност: 38000.00 лв.
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 85143000
Краен срок за подаване на оферта: 2016-12-08 16:00:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Магдалена Коцакова
 • Телефон/и за контакт: 0896 787799
Документи
 • Обява за събиране на оферти

  Вид на документа: Обява за събиране на оферти
  Дата и час на публикуване: 2016-11-30 13:53:33
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000058584495
  Удостоверено време: 30.11.2016 13:53:33
  Удостоверено време по UTC: 30.11.2016 11:53:33
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Проект на договор

  Вид на документа: Проект на договор
  Дата и час на публикуване: 2016-11-30 13:53:36
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000058584499
  Удостоверено време: 30.11.2016 13:53:36
  Удостоверено време по UTC: 30.11.2016 11:53:36
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Документи за участие

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-11-30 13:54:09
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000058584589
  Удостоверено време: 30.11.2016 13:54:09
  Удостоверено време по UTC: 30.11.2016 11:54:09
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Образци на документи за участие

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2016-11-30 13:53:56
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000058584552
  Удостоверено време: 30.11.2016 13:53:56
  Удостоверено време по UTC: 30.11.2016 11:53:56
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Съобщение за удължаване срока за подаване на документи

  Вид на документа: Съобщение за удължаване на срок за подаване на документи / заявление и оферти /
  Дата и час на публикуване: 2016-12-09 12:57:22
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000059964882
  Удостоверено време: 09.12.2016 12:57:22
  Удостоверено време по UTC: 09.12.2016 10:57:22
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Уведомление по чл. 53 ППЗОП

  Вид на документа: Съобщение
  Дата и час на публикуване: 2016-12-12 15:00:00
 • Протокол от дейността на комисията

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-01-05 10:59:13
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000064253624
  Удостоверено време: 05.01.2017 10:59:13
  Удостоверено време по UTC: 05.01.2017 08:59:13
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Сключен договор

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2017-01-18 16:16:19
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000065237029
  Удостоверено време: 18.01.2017 16:16:19
  Удостоверено време по UTC: 18.01.2017 14:16:19
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори