Многопрофилна болница за активно лечение - Разлог ЕООД

Доставка на разтвори и медицински изделия за хемодиализа по обособени позиции за нуждите на "МБАЛ – РАЗЛОГ“ ЕООД

Дата и час на публикуване: 2017-01-20 14:11:18Последна промяна: 2017-04-27 10:52:30
АОП номер: 00451-2017-0001 Статус: възложена

 

Виж техническа специхикация!

Индивидуален номер на процедурата: 0001892
Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Разлог
Прогнозна стойност: 160000.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 33140000
Краен срок за подаване на оферта: 2017-02-22 16:00:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Магдалена Коцакова
 • Телефон/и за контакт: +359896 787799
Документи
 • Решение за откриване

  Вид на документа: Решение за откриване на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-01-20 11:58:00
  Връзка към документа в АОП Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000065308901
  Удостоверено време: 20.01.2017 11:58:00
  Удостоверено време по UTC: 20.01.2017 09:58:00
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление

  Вид на документа: Обявление за обществена поръчка
  Дата и час на публикуване: 2017-01-20 11:58:12
  Връзка към документа в АОП Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000065308911
  Удостоверено време: 20.01.2017 11:58:12
  Удостоверено време по UTC: 20.01.2017 09:58:12
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Документация съдържаща техническа спецификация, приложения и проект на договор

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-01-20 11:59:57
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000065308982
  Удостоверено време: 20.01.2017 11:59:57
  Удостоверено време по UTC: 20.01.2017 09:59:57
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • ЕЕДОП - приложение 1

  Вид на документа: Декларации за участие
  Дата и час на публикуване: 2017-01-20 12:00:23
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000065309020
  Удостоверено време: 20.01.2017 12:00:23
  Удостоверено време по UTC: 20.01.2017 10:00:23
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Ценова оферта образец

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2017-01-20 12:00:52
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000065309042
  Удостоверено време: 20.01.2017 12:00:52
  Удостоверено време по UTC: 20.01.2017 10:00:52
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Съобщение по чл.57, ал.3 от ППЗОП

  Вид на документа: Съобщение
  Дата и час на публикуване: 2017-04-12 15:25:57
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000069313703
  Удостоверено време: 12.04.2017 15:25:57
  Удостоверено време по UTC: 12.04.2017 12:25:57
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол 1

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-04-12 15:26:59
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000069313761
  Удостоверено време: 12.04.2017 15:26:59
  Удостоверено време по UTC: 12.04.2017 12:26:59
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол на комисията №2

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-04-25 17:00:00
 • Доклад на комисията

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-04-25 17:00:00
 • Решение на възложителя за избор на изпълнител

  Вид на документа: Решение за определяне на изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2017-04-25 17:00:00
 • Договор с Етропал Трейд ООД

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2017-06-16 15:41:12
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000071356019
  Удостоверено време: 16.06.2017 15:41:12
  Удостоверено време по UTC: 16.06.2017 12:41:12
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор с Дъчмед Интернешънъл ЕООД

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2017-06-16 15:41:15
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000071356023
  Удостоверено време: 16.06.2017 15:41:15
  Удостоверено време по UTC: 16.06.2017 12:41:15
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор със Соломед ЕООД

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2017-06-16 15:41:18
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000071356028
  Удостоверено време: 16.06.2017 15:41:18
  Удостоверено време по UTC: 16.06.2017 12:41:18
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договорс Фьоникс Фарма ЕООД

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2017-06-16 15:41:21
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000071356036
  Удостоверено време: 16.06.2017 15:41:21
  Удостоверено време по UTC: 16.06.2017 12:41:21
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори