Многопрофилна болница за активно лечение - Разлог ЕООД

Транспорт на пациенти на хемодиализа от дома им до отделение по хемодиализа към МБАЛ-Разлог ЕООД и обратно

Дата и час на публикуване: 2015-01-24 10:00:00Последна промяна: 2016-09-10 09:06:42
Статус: възложена

Транспорт на пациенти на хемодиализа от дома им до отделение по хемодиализа към МБАЛ-Разлог ЕООД и обратно.

Индивидуален номер на процедурата: 0000193
Обект на процедурата: за услуги
Населено място за изпълнение на процедурата: Разлог
Прогнозна стойност: 45000.00 лв.
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 85143000
Краен срок за подаване на оферта: 2015-02-10 16:00:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт:
 • Телефон/и за контакт:
Документи
 • Публична покана

  Вид на документа: Публична покана
  Дата и час на публикуване: 2015-01-24 10:00:00
 • Документи за участие

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-01-24 10:00:00
 • Проект на договор

  Вид на документа: Проект на договор
  Дата и час на публикуване: 2015-01-24 10:00:00
 • Технически спецификации

  Вид на документа: Технически спецификации
  Дата и час на публикуване: 2015-01-24 10:00:00
 • Протокол на комисията

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-02-11 10:00:00
 • Сключен договор

  Вид на документа: Информация за сключен договор
  Дата и час на публикуване: 2015-02-26 10:00:00