Многопрофилна болница за активно лечение - Разлог ЕООД

Доставка на хранителни продукти за нуждите на МБАЛ-Разлог ЕООД

Дата и час на публикуване: 2016-01-08 14:03:30Последна промяна: 2016-07-20 15:02:47
АОП номер: 00451-2016-0001 Статус: възложена

Доставка на хранителни продукти за нуждите на МБАЛ-Разлог ЕООД за период от 2 години.

Индивидуален номер на процедурата: 0000493
Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Разлог
Прогнозна стойност: 150000.00 лв.
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): BG413
Краен срок за подаване на оферта: 2016-02-17 16:00:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Магдалена Коцакова
 • Телефон/и за контакт: 0896 787799
Документи
 • Решение за открита процедура

  Вид на документа: Решение за откриване на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-01-08 14:01:21
 • Обявление за обществена поръчка

  Вид на документа: Обявление за обществена поръчка
  Дата и час на публикуване: 2016-01-08 14:01:18
 • Документация за участие

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-01-08 14:01:14
 • Техническа спецификация

  Вид на документа: Технически спецификации
  Дата и час на публикуване: 2016-01-08 14:01:08
  Дата и час на промяна: 2016-01-08 14:06:31
 • Ценова оферта

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2016-01-08 14:01:05
 • Протокол № 1

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-04-19 16:07:34
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000046353822
  Удостоверено време: 19.04.2016 16:07:34
  Удостоверено време по UTC: 19.04.2016 13:07:34
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол № 2

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-04-27 18:48:32
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000046596935
  Удостоверено време: 27.04.2016 18:48:32
  Удостоверено време по UTC: 27.04.2016 15:48:32
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Съобщение за отваряне на ценови оферти

  Вид на документа: Съобщение
  Дата и час на публикуване: 2016-04-27 19:05:44
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000046597245
  Удостоверено време: 27.04.2016 19:05:44
  Удостоверено време по UTC: 27.04.2016 16:05:44
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол №3

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-05-05 16:35:11
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000046812944
  Удостоверено време: 05.05.2016 16:35:11
  Удостоверено време по UTC: 05.05.2016 13:35:11
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Решение класиране

  Вид на документа: Решение за класиране на участниците
  Дата и час на публикуване: 2016-05-05 16:35:07
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000046812943
  Удостоверено време: 05.05.2016 16:35:07
  Удостоверено време по UTC: 05.05.2016 13:35:07
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Сключен договор №1

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2016-06-07 13:49:52
 • Сключен договор №2

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2016-06-17 13:49:52
 • Сключен договор №3

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2016-06-17 13:49:52
 • Освобождаване на гаранции

  Вид на документа: Освобождаване на гаранции
  Дата и час на публикуване: 2016-06-17 13:49:52
 • Плащане по договори

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-08-16 11:02:45
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000050488673
  Удостоверено време: 16.08.2016 11:02:45
  Удостоверено време по UTC: 16.08.2016 08:02:45
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за извършени плащания за месец 08.2016г.

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-09-15 11:10:48
 • Плащане по договор

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-10-20 15:48:42
 • Плащане по договор

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-11-21 11:20:13
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000057245339
  Удостоверено време: 21.11.2016 11:20:13
  Удостоверено време по UTC: 21.11.2016 09:20:13
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Справка за извършени плащания през м. 11-2016

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-12-20 14:50:44
 • Плащане 12-2016

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2017-01-19 09:33:32
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000065261379
  Удостоверено време: 19.01.2017 09:33:32
  Удостоверено време по UTC: 19.01.2017 07:33:32
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори