Община Главиница

„Периодична доставка на хранителни продукти за детските градини, ДСП, Защитено жилище за лица с психични разстройства, ЦВН, ЦНСТ – с. Малък Преславец, разделена на шест обособени позиции“

Дата и час на публикуване: 2016-08-02 15:48:40Последна промяна: 2016-08-02 15:47:20
АОП номер: 00368-2016-0007 Статус: затворена

 

: “Периодична доставка на хранителни продукти за детските градини, ДСП, Защитено жилище за лица с психични разстройства, ЦВН, ЦНСТ – с. Малък Преславец“

Хранителните продукти са обособени в позиции, както следва :

 

  •       ПОЗИЦИЯ № 1: „Месо, месни продукти и риба”;
  •       ПОЗИЦИЯ № 2: „Мляко и млечни продукти, яйца и яйчни продукти”;
  •       ПОЗИЦИЯ № 3: „Пресни и сухи плодове и зеленчуци”;
  •       ПОЗИЦИЯ № 4: „Консервирани хранителни продукти и напитки”;
  •       ПОЗИЦИЯ № 5: „Шоколадови, захарни изделия, подправки и други”;
  •       ПОЗИЦИЯ № 6: „Хляб и хлебни изделия”

 

 

Индивидуален номер на процедурата: 0001086
Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Главиница
Прогнозна стойност: 204000.00 лв.
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 15800000
Краен срок за подаване на оферта: 2016-08-23 17:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Хасан Хасан
  • Телефон/и за контакт: +35986362128
Документи