Община Главиница

„Доставка на хранителни продукти по шест обособени позиции“ Обособена позиция №1: „Месо, месни продукти и риба” Обособена позиция №2: „Мляко и млечни продукти, яйца и яйчни продукти” Обособена позиция №3: ”Пресни и сухи плодове и зеленчуци” Обособена позиция №4: „Консервирани хранителни продукти и напитки” Обособена позиция №5: „Шоколадови изделия, захарни изделия, подправки и други” Обособена позиция №6: „Хляб и хлебни изделия”

Дата и час на публикуване: 2017-09-21 11:25:49Последна промяна: 2017-09-21 11:25:38
АОП номер: 00368-2017-0004 Статус: възложена

„Доставка на хранителни продукти по шест обособени позиции“
Обособена позиция №1: „Месо, месни продукти и риба”
Обособена позиция №2: „Мляко и млечни продукти, яйца и яйчни продукти”
Обособена позиция №3: ”Пресни и сухи плодове и зеленчуци”
Обособена позиция №4: „Консервирани хранителни продукти и напитки”
Обособена позиция №5: „Шоколадови изделия, захарни изделия, подправки и други”
Обособена позиция №6: „Хляб и хлебни изделия”

Индивидуален номер на процедурата: 0002919
Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Главиница
Прогнозна стойност: 263028.65 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 15800000
Краен срок за подаване на оферта: 2017-10-25 17:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Айсун Кошуджу
  • Телефон/и за контакт: 08636 2060
Документи