Община Главиница

Периодична доставка на хранителни продукти за Детските градини, ДСП, ЦСТНД с.Малък Преславец, СУПЦ гр.Главиница на територията на община Главиница

Дата и час на публикуване: 2015-03-31 10:00:00Последна промяна: 2015-06-01 12:41:52
АОП номер: 00368-2015-0004 Статус: затворена

Периодична доставка на хранителни продукти за Детските градини, ДСП, ЦСТНД с.Малък Преславец, СУПЦ гр.Главиница на територията на община Главиница.

Индивидуален номер на процедурата: 0000122
Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Главиница
Прогнозна стойност: 250000.00 лв.
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 15100000, 15200000, 15500000, 03200000, 15300000, 15800000, 15820000, 15870000, 15810000
Краен срок за подаване на оферта: 2015-05-04 09:00:00Връзка към преписката в АОП
Документи
 • Решение за откриване на процедура

  Вид на документа: Решение за откриване на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-03-31 10:00:00
 • Документи за участие

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-03-31 10:00:00
 • Отговор на запитване

  Вид на документа: Отговор на запитване
  Дата и час на публикуване: 2015-04-20 10:00:00
 • Протокол №1

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-05-04 10:00:00
 • Съобщение

  Вид на документа: Съобщение
  Дата и час на публикуване: 2015-05-04 10:00:00
 • Протокол №2

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-05-12 10:00:00
 • Протокол №3

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-05-21 14:00:00
 • Решение за определяне на изпълнител

  Вид на документа: Решение за определяне на изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2015-05-22 10:00:00