Община Главиница

Доставка и монтаж на система за видеонаблюдение” по проект „Да опознаем и обикнем царството на водните лилии”, с.Малък Преславец, община Главиница

Дата и час на публикуване: 2015-02-09 10:00:00Последна промяна: 2015-06-01 11:11:27
АОП номер: 00368-2015-0001 Статус: затворена

Доставка и монтаж на система за видеонаблюдение” по проект „Да опознаем и обикнем царството на водните лилии”, с.Малък Преславец, община Главиница.

Индивидуален номер на процедурата: 0000119
Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Главиница
Прогнозна стойност: 79926.35 лв.
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 32323500
Краен срок за подаване на оферта: 2015-03-16 17:00:00Връзка към преписката в АОП
Документи
 • Решение за откриване на процедура

  Вид на документа: Решение за откриване на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-02-09 10:00:00
 • Обявление за Обществена поръчка

  Вид на документа: Обявление за обществена поръчка
  Дата и час на публикуване: 2015-02-09 10:00:00
 • Документи за участие

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-02-09 10:00:00
 • Отговор на запитване №1

  Вид на документа: Отговор на запитване
  Дата и час на публикуване: 2015-03-05 10:00:00
 • Отговор на запитване №2

  Вид на документа: Отговор на запитване
  Дата и час на публикуване: 2015-06-10 10:00:00
 • Протокол на комисията

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-06-17 11:00:00