Община Дулово

Ремонт на улична мрежа на територията на община Дулово

Дата и час на публикуване: 2017-06-14 13:55:23
АОП номер: 00043-2017-0003 Статус: затворена

Предметът на обществената поръчка обхваща ремонт на уличната мрежа на територията на Община Дулово.

 

Индивидуален номер на процедурата: 0002490
Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Обект на процедурата: за строителство
Населено място за изпълнение на процедурата: Дулово
Прогнозна стойност: 1298066.66 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 45233100
Краен срок за подаване на оферта: 2017-07-11 16:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: д-р Юксел Ахмед
  • Телефон/и за контакт: +359 86423000
Документи