Община Дулово

Доставка на хранителни продукти за детски ясли, детски градини и ученически столове на територията на Община Дулово.

Дата и час на публикуване: 2016-04-12 23:05:19
АОП номер: 00043-2016-0005 Статус: възложена

Доставка на хранителни продукти за нуждите на Община Дулово.

 

Индивидуален номер на процедурата: 0000655
Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Дулово
Прогнозна стойност: 375000.00 лв.
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 15000000
Краен срок за подаване на оферта: 2016-05-12 17:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Доротея Тотева
  • Телефон/и за контакт: 086423000
Документи