ЦСМП - Силистра

Доставка на автомобилни горива чрез карти за безналично плащане за нуждите на ЦСМП – Силистра

Дата и час на публикуване: 2021-04-08 14:21:29Последна промяна: 2021-04-08 14:21:02
АОП номер: 00204-2021-0003 Статус: възложена

открита процедура по договаряне без предварително обявление за избор на доставчик на автомобилни горива чрез борсов посредник, който да сключи договор от името на ЦСМП – Силистра по реда на Закона за стоковите борси и тържища

Индивидуален номер на процедурата: 0006755
Вид процедура за възлагане: Договаряне без предварително обявление
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Силистра
Прогнозна стойност: 150000.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 09134200
Краен срок за подаване на оферта: 2021-04-25 23:59:59Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Недялка Тодорова
  • Телефон/и за контакт: 0897239815
Документи