ЦСМП - Силистра

Доставка на гориво и консумативи за автомобилите на ЦСМП – Силистра

Дата и час на публикуване: 2016-04-18 11:11:24Последна промяна: 2016-04-18 11:15:27
АОП номер: 00204-2015-0002 Статус: възложена

Доставка на гориво и консумативи за автомобилите на ЦСМП – Силистра

Електронни документи преди - 13.04.2016г.:

 

1. Решение за откриване на процедура без обявление - 01.12.2015г.

2. Борсов договор №2138 - 09.12.2015г.

3. Борсов договор №2139 - 09.12.2015г.

4. Информация за извършени плащания за периода от  18.02.2016г. до 30.03.2016г.

5. Информация за извършени плащания за периода от 11.03.2116г. до 30.03.2016г.

Индивидуален номер на процедурата: 0000701
Вид процедура за възлагане: Процедура по договаряне без обявление
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Силистра
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Севда Русева
 • Телефон/и за контакт: 086 822 318
Документи
 • Информация за извършено плащане от дата 15.04.2016г. към Бент Ойл АД

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-05-10 08:32:11
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000046926240
  Удостоверено време: 10.05.2016 08:32:11
  Удостоверено време по UTC: 10.05.2016 05:32:11
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за извършено плащане от дата 25.03.2016г. към Мотобул ЕООД

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-05-10 08:32:16
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000046926245
  Удостоверено време: 10.05.2016 08:32:16
  Удостоверено време по UTC: 10.05.2016 05:32:16
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за извършено плащане от дата 27.05.2016г. към Бент Ойл АД

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-06-16 10:00:41
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000048296310
  Удостоверено време: 16.06.2016 10:00:41
  Удостоверено време по UTC: 16.06.2016 07:00:41
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за извършено плащане от дата 27.05.2016г. към Бент Ойл АД

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-06-16 10:03:33
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000048296584
  Удостоверено време: 16.06.2016 10:03:33
  Удостоверено време по UTC: 16.06.2016 07:03:33
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за извършено плащане от дата 27.05.2016г. към Бент Ойл АД

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-06-16 10:04:29
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000048296668
  Удостоверено време: 16.06.2016 10:04:29
  Удостоверено време по UTC: 16.06.2016 07:04:29
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за извършено плащане от дата 27.05.2016г. към Бент Ойл АД

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-06-16 10:06:18
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000048296824
  Удостоверено време: 16.06.2016 10:06:18
  Удостоверено време по UTC: 16.06.2016 07:06:18
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за извършено плащане от дата 27.05.2016г. към Бент Ойл АД

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-06-16 10:06:47
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000048296861
  Удостоверено време: 16.06.2016 10:06:47
  Удостоверено време по UTC: 16.06.2016 07:06:47
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за извършено плащане от дата 27.05.2016г. към Бент Ойл АД

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-06-16 10:08:32
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000048297014
  Удостоверено време: 16.06.2016 10:08:32
  Удостоверено време по UTC: 16.06.2016 07:08:32
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за извършено плащане от дата 27.05.2016г. към Бент Ойл АД

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-06-16 10:09:29
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000048297105
  Удостоверено време: 16.06.2016 10:09:29
  Удостоверено време по UTC: 16.06.2016 07:09:29
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за извършено плащане от дата 27.05.2016г. към Мотобул ЕООД

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-06-16 10:11:29
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000048297278
  Удостоверено време: 16.06.2016 10:11:29
  Удостоверено време по UTC: 16.06.2016 07:11:29
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за извършено плащане от дата 23.06.2016г. към Бент Ойл АД

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-07-11 11:00:15
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000049398706
  Удостоверено време: 11.07.2016 11:00:15
  Удостоверено време по UTC: 11.07.2016 08:00:15
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за извършено плащане от дата 23.06.2016г. към Бент Ойл АД

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-07-11 11:00:26
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000049398719
  Удостоверено време: 11.07.2016 11:00:26
  Удостоверено време по UTC: 11.07.2016 08:00:26
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за извършено плащане от дата 23.06.2016г. към Бент Ойл АД

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-07-11 11:00:31
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000049398723
  Удостоверено време: 11.07.2016 11:00:31
  Удостоверено време по UTC: 11.07.2016 08:00:31
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за извършено плащане от дата 23.06.2016г. към Бент Ойл АД

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-07-11 11:00:38
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000049398734
  Удостоверено време: 11.07.2016 11:00:38
  Удостоверено време по UTC: 11.07.2016 08:00:38
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за извършено плащане от дата 23.06.2016г. към Бент Ойл АД

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-07-11 11:00:43
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000049398741
  Удостоверено време: 11.07.2016 11:00:43
  Удостоверено време по UTC: 11.07.2016 08:00:43
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за извършено плащане от дата 23.06.2016г. към Бент Ойл АД

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-07-11 11:00:49
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000049398748
  Удостоверено време: 11.07.2016 11:00:49
  Удостоверено време по UTC: 11.07.2016 08:00:49
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за извършено плащане от дата 28.06.2016г. към Мотобул ЕООД

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-07-11 11:02:24
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000049398823
  Удостоверено време: 11.07.2016 11:02:24
  Удостоверено време по UTC: 11.07.2016 08:02:24
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за извършено плащане от дата 14.07.2016г. към Бент Ойл АД

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-08-15 09:21:39
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000050452855
  Удостоверено време: 15.08.2016 09:21:39
  Удостоверено време по UTC: 15.08.2016 06:21:39
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за извършено плащане от дата 14.07.2016г. към Бент Ойл АД

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-08-15 09:21:45
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000050452863
  Удостоверено време: 15.08.2016 09:21:45
  Удостоверено време по UTC: 15.08.2016 06:21:45
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за извършено плащане от дата 14.07.2016г. към Бент Ойл АД

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-08-15 09:21:50
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000050452867
  Удостоверено време: 15.08.2016 09:21:50
  Удостоверено време по UTC: 15.08.2016 06:21:50
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за извършено плащане от дата 14.07.2016г. към Бент Ойл АД

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-08-15 09:22:06
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000050452883
  Удостоверено време: 15.08.2016 09:22:06
  Удостоверено време по UTC: 15.08.2016 06:22:06
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за извършено плащане от дата 14.07.2016г. към Бент Ойл АД

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-08-15 09:22:18
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000050452891
  Удостоверено време: 15.08.2016 09:22:18
  Удостоверено време по UTC: 15.08.2016 06:22:18
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за извършено плащане от дата 14.07.2016г. към Бент Ойл АД

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-08-15 09:22:23
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000050452899
  Удостоверено време: 15.08.2016 09:22:23
  Удостоверено време по UTC: 15.08.2016 06:22:23
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за извършено плащане от дата 15.07.2016г. към Мотобул ЕООД

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-08-15 09:23:42
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000050452935
  Удостоверено време: 15.08.2016 09:23:42
  Удостоверено време по UTC: 15.08.2016 06:23:42
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за извършено плащане от дата 09.08.2016г. към Бент Ойл АД

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-08-23 13:17:57
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000050703100
  Удостоверено време: 23.08.2016 13:17:57
  Удостоверено време по UTC: 23.08.2016 10:17:57
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за извършено плащане от дата 24.08.2016г. към Мотобул ЕООД

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-10-04 08:04:10
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000053613817
  Удостоверено време: 04.10.2016 08:04:10
  Удостоверено време по UTC: 04.10.2016 05:04:10
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за извършено плащане от дата 29.09.2016г. към Бент Ойл АД

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-11-29 10:16:49
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000058409799
  Удостоверено време: 29.11.2016 10:16:49
  Удостоверено време по UTC: 29.11.2016 08:16:49
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за извършено плащане от дата 29.09.2016г. към Бент Ойл АД

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-11-29 10:18:00
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000058409965
  Удостоверено време: 29.11.2016 10:18:00
  Удостоверено време по UTC: 29.11.2016 08:18:00
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за извършено плащане от дата 29.09.2016г. към Бент Ойл АД

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-11-29 10:18:10
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000058409983
  Удостоверено време: 29.11.2016 10:18:10
  Удостоверено време по UTC: 29.11.2016 08:18:10
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за извършено плащане от дата 29.09.2016г. към Бент Ойл АД

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-11-29 10:18:19
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000058410011
  Удостоверено време: 29.11.2016 10:18:19
  Удостоверено време по UTC: 29.11.2016 08:18:19
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за извършено плащане от дата 29.09.2016г. към Бент Ойл АД

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-11-29 10:18:46
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000058410065
  Удостоверено време: 29.11.2016 10:18:46
  Удостоверено време по UTC: 29.11.2016 08:18:46
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за извършено плащане от дата 29.09.2016г. към Бент Ойл АД

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-11-29 10:18:52
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000058410086
  Удостоверено време: 29.11.2016 10:18:52
  Удостоверено време по UTC: 29.11.2016 08:18:52
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за извършено плащане от дата 25.11.2016г. към Мотобул ЕООД

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2017-01-13 14:48:05
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000065051984
  Удостоверено време: 13.01.2017 14:48:05
  Удостоверено време по UTC: 13.01.2017 12:48:05
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за извършено плащане от дата 12.12.2016г. към Бент Ойл АД

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2017-01-13 14:48:10
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000065051992
  Удостоверено време: 13.01.2017 14:48:10
  Удостоверено време по UTC: 13.01.2017 12:48:10
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за извършено плащане от дата 16.12.2016г. към Бент Ойл АД

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2017-01-13 14:48:16
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000065051996
  Удостоверено време: 13.01.2017 14:48:16
  Удостоверено време по UTC: 13.01.2017 12:48:16
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за извършено плащане от дата 16.12.2016г. към Бент Ойл АД

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2017-01-13 14:48:21
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000065051998
  Удостоверено време: 13.01.2017 14:48:21
  Удостоверено време по UTC: 13.01.2017 12:48:21
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Анекс №1 към договор с Бент Ойл АД

  Вид на документа: Приложения към договор
  Дата и час на публикуване: 2017-05-16 14:38:33
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000070266499
  Удостоверено време: 16.05.2017 14:38:33
  Удостоверено време по UTC: 16.05.2017 11:38:33
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за извършено плащане от дата 16.02.2017г. към Бент Ойл АД

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2017-05-19 10:14:21
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000070361412
  Удостоверено време: 19.05.2017 10:14:21
  Удостоверено време по UTC: 19.05.2017 07:14:21
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за извършено плащане от дата 27.03.2017г. към Мотобул ЕООД

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2017-05-19 10:31:26
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000070362248
  Удостоверено време: 19.05.2017 10:31:26
  Удостоверено време по UTC: 19.05.2017 07:31:26
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за извършено плащане от дата 28.03.2017г. към Бент Ойл АД

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2017-05-19 10:31:35
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000070362257
  Удостоверено време: 19.05.2017 10:31:35
  Удостоверено време по UTC: 19.05.2017 07:31:35
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за извършено плащане от дата 28.03.2017г. към Бент Ойл АД

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2017-05-19 10:31:39
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000070362259
  Удостоверено време: 19.05.2017 10:31:39
  Удостоверено време по UTC: 19.05.2017 07:31:39
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за извършено плащане от дата 28.03.2017г. към Бент Ойл АД

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2017-05-19 10:31:43
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000070362267
  Удостоверено време: 19.05.2017 10:31:43
  Удостоверено време по UTC: 19.05.2017 07:31:43
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за извършено плащане от дата 28.03.2017г. към Бент Ойл АД

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2017-05-19 10:34:55
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000070362422
  Удостоверено време: 19.05.2017 10:34:55
  Удостоверено време по UTC: 19.05.2017 07:34:55
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за извършено плащане от дата 28.03.2017г. към Бент Ойл АД

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2017-05-19 10:34:58
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000070362426
  Удостоверено време: 19.05.2017 10:34:58
  Удостоверено време по UTC: 19.05.2017 07:34:58
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за извършено плащане от дата 28.03.2017г. към Бент Ойл АД

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2017-05-19 10:35:02
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000070362428
  Удостоверено време: 19.05.2017 10:35:02
  Удостоверено време по UTC: 19.05.2017 07:35:02
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за извършено плащане от дата 28.03.2017г. към Бент Ойл АД

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2017-05-19 10:35:06
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000070362430
  Удостоверено време: 19.05.2017 10:35:06
  Удостоверено време по UTC: 19.05.2017 07:35:06
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за извършено плащане от дата 28.03.2017г. към Бент Ойл АД

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2017-05-19 10:35:10
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000070362437
  Удостоверено време: 19.05.2017 10:35:10
  Удостоверено време по UTC: 19.05.2017 07:35:10
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за извършено плащане от дата 28.03.2017г. към Бент Ойл АД

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2017-05-19 10:35:21
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000070362447
  Удостоверено време: 19.05.2017 10:35:21
  Удостоверено време по UTC: 19.05.2017 07:35:21
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за извършено плащане от дата 27.04.2017г. към Мотобул ЕООД

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2017-05-19 10:37:45
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000070362552
  Удостоверено време: 19.05.2017 10:37:45
  Удостоверено време по UTC: 19.05.2017 07:37:45
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за извършено плащане от дата 16.05.2017г. към Бент Ойл АД

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2017-07-04 13:56:07
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000072079504
  Удостоверено време: 04.07.2017 13:56:07
  Удостоверено време по UTC: 04.07.2017 10:56:07
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за извършено плащане от дата 16.05.2017г. към Бент Ойл АД

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2017-07-04 13:56:13
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000072079511
  Удостоверено време: 04.07.2017 13:56:13
  Удостоверено време по UTC: 04.07.2017 10:56:13
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за извършено плащане от дата 16.05.2017г. към Бент Ойл АД

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2017-07-04 13:56:22
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000072079522
  Удостоверено време: 04.07.2017 13:56:22
  Удостоверено време по UTC: 04.07.2017 10:56:22
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за извършено плащане от дата 16.05.2017г. към Бент Ойл АД

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2017-07-04 13:56:26
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000072079523
  Удостоверено време: 04.07.2017 13:56:26
  Удостоверено време по UTC: 04.07.2017 10:56:26
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за извършено плащане от дата 16.05.2017г. към Бент Ойл АД

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2017-07-04 13:56:33
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000072079532
  Удостоверено време: 04.07.2017 13:56:33
  Удостоверено време по UTC: 04.07.2017 10:56:33
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за извършено плащане от дата 16.05.2017г. към Бент Ойл АД

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2017-07-04 13:56:37
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000072079536
  Удостоверено време: 04.07.2017 13:56:37
  Удостоверено време по UTC: 04.07.2017 10:56:37
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за извършено плащане от дата 29.05.2017г. към Бент Ойл АД

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2017-07-04 13:59:30
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000072079660
  Удостоверено време: 04.07.2017 13:59:30
  Удостоверено време по UTC: 04.07.2017 10:59:30
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за извършено плащане от дата 29.05.2017г. към Бент Ойл АД

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2017-07-04 13:59:35
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000072079667
  Удостоверено време: 04.07.2017 13:59:35
  Удостоверено време по UTC: 04.07.2017 10:59:35
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за извършено плащане от дата 29.05.2017г. към Бент Ойл АД

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2017-07-04 13:59:39
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000072079674
  Удостоверено време: 04.07.2017 13:59:39
  Удостоверено време по UTC: 04.07.2017 10:59:39
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за извършено плащане от дата 29.05.2017г. към Бент Ойл АД

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2017-07-04 13:59:43
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000072079678
  Удостоверено време: 04.07.2017 13:59:43
  Удостоверено време по UTC: 04.07.2017 10:59:43
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за извършено плащане от дата 29.05.2017г. към Бент Ойл АД

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2017-07-04 13:59:47
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000072079680
  Удостоверено време: 04.07.2017 13:59:47
  Удостоверено време по UTC: 04.07.2017 10:59:47
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за извършено плащане от дата 29.05.2017г. към Мотобул ЕООД

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2017-07-04 14:01:06
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000072079750
  Удостоверено време: 04.07.2017 14:01:06
  Удостоверено време по UTC: 04.07.2017 11:01:06
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за извършено плащане от дата 28.06.2017г. към Мотобул ЕООД

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2017-07-04 14:32:36
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000072081479
  Удостоверено време: 04.07.2017 14:32:36
  Удостоверено време по UTC: 04.07.2017 11:32:36
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за извършено плащане от дата 29.06.2017г. към Бент Ойл АД

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2017-09-05 09:32:56
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000073810010
  Удостоверено време: 05.09.2017 09:32:56
  Удостоверено време по UTC: 05.09.2017 06:32:56
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за извършено плащане от дата 29.06.2017г. към Бент Ойл АД

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2017-09-05 09:33:00
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000073810013
  Удостоверено време: 05.09.2017 09:33:00
  Удостоверено време по UTC: 05.09.2017 06:33:00
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за извършено плащане от дата 29.06.2017г. към Бент Ойл АД

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2017-09-05 09:33:04
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000073810014
  Удостоверено време: 05.09.2017 09:33:04
  Удостоверено време по UTC: 05.09.2017 06:33:04
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за извършено плащане от дата 29.06.2017г. към Бент Ойл АД

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2017-09-05 09:33:07
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000073810016
  Удостоверено време: 05.09.2017 09:33:07
  Удостоверено време по UTC: 05.09.2017 06:33:07
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за извършено плащане от дата 29.06.2017г. към Бент Ойл АД

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2017-09-05 09:33:11
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000073810018
  Удостоверено време: 05.09.2017 09:33:11
  Удостоверено време по UTC: 05.09.2017 06:33:11
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за извършено плащане от дата 29.06.2017г. към Бент Ойл АД

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2017-09-05 09:33:15
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000073810019
  Удостоверено време: 05.09.2017 09:33:15
  Удостоверено време по UTC: 05.09.2017 06:33:15
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за извършено плащане от дата 23.08.2017г. към Мотобул ЕООД

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2017-09-05 09:35:01
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000073810080
  Удостоверено време: 05.09.2017 09:35:01
  Удостоверено време по UTC: 05.09.2017 06:35:01
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за извършено плащане от дата 22.08.2017г. към Бент Ойл АД

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2017-09-11 10:48:21
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000073946956
  Удостоверено време: 11.09.2017 10:48:21
  Удостоверено време по UTC: 11.09.2017 07:48:21
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за извършено плащане от дата 22.08.2017г. към Бент Ойл АД

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2017-09-11 10:48:41
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000073946979
  Удостоверено време: 11.09.2017 10:48:41
  Удостоверено време по UTC: 11.09.2017 07:48:41
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за извършено плащане от дата 22.08.2017г. към Бент Ойл АД

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2017-09-11 10:49:02
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000073947008
  Удостоверено време: 11.09.2017 10:49:02
  Удостоверено време по UTC: 11.09.2017 07:49:02
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за извършено плащане от дата 22.08.2017г. към Бент Ойл АД

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2017-09-11 10:49:19
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000073947030
  Удостоверено време: 11.09.2017 10:49:19
  Удостоверено време по UTC: 11.09.2017 07:49:19
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за извършено плащане от дата 22.08.2017г. към Бент Ойл АД

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2017-09-11 10:49:35
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000073947053
  Удостоверено време: 11.09.2017 10:49:35
  Удостоверено време по UTC: 11.09.2017 07:49:35
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за извършено плащане от дата 22.08.2017г. към Бент Ойл АД

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2017-09-11 10:49:54
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000073947075
  Удостоверено време: 11.09.2017 10:49:54
  Удостоверено време по UTC: 11.09.2017 07:49:54
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за извършено плащане от дата 30.08.2017г. към Бент Ойл АД

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2017-09-11 10:50:36
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000073947121
  Удостоверено време: 11.09.2017 10:50:36
  Удостоверено време по UTC: 11.09.2017 07:50:36
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за извършено плащане от дата 30.08.2017г. към Бент Ойл АД

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2017-09-11 10:50:55
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000073947145
  Удостоверено време: 11.09.2017 10:50:55
  Удостоверено време по UTC: 11.09.2017 07:50:55
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за извършено плащане от дата 30.08.2017г. към Бент Ойл АД

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2017-09-11 10:51:13
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000073947167
  Удостоверено време: 11.09.2017 10:51:13
  Удостоверено време по UTC: 11.09.2017 07:51:13
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за извършено плащане от дата 30.08.2017г. към Бент Ойл АД

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2017-09-11 10:51:40
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000073947203
  Удостоверено време: 11.09.2017 10:51:40
  Удостоверено време по UTC: 11.09.2017 07:51:40
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за извършено плащане от дата 30.08.2017г. към Бент Ойл АД

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2017-09-11 10:52:04
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000073947238
  Удостоверено време: 11.09.2017 10:52:04
  Удостоверено време по UTC: 11.09.2017 07:52:04
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за извършено плащане от дата 30.08.2017г. към Бент Ойл АД

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2017-09-11 10:52:41
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000073947282
  Удостоверено време: 11.09.2017 10:52:41
  Удостоверено време по UTC: 11.09.2017 07:52:41
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за извършено плащане от дата 20.09.2017г. към Бент Ойл АД

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2017-11-03 10:09:05
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000075246740
  Удостоверено време: 03.11.2017 10:09:05
  Удостоверено време по UTC: 03.11.2017 08:09:05
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за извършено плащане от дата 20.09.2017г. към Бент Ойл АД

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2017-11-03 10:09:10
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000075246742
  Удостоверено време: 03.11.2017 10:09:10
  Удостоверено време по UTC: 03.11.2017 08:09:10
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за извършено плащане от дата 20.09.2017г. към Бент Ойл АД

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2017-11-03 10:09:15
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000075246744
  Удостоверено време: 03.11.2017 10:09:15
  Удостоверено време по UTC: 03.11.2017 08:09:15
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за извършено плащане от дата 20.09.2017г. към Бент Ойл АД

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2017-11-03 10:09:19
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000075246745
  Удостоверено време: 03.11.2017 10:09:19
  Удостоверено време по UTC: 03.11.2017 08:09:19
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за извършено плащане от дата 20.09.2017г. към Бент Ойл АД

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2017-11-03 10:09:24
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000075246749
  Удостоверено време: 03.11.2017 10:09:24
  Удостоверено време по UTC: 03.11.2017 08:09:24
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за извършено плащане от дата 20.09.2017г. към Бент Ойл АД

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2017-11-03 10:09:29
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000075246757
  Удостоверено време: 03.11.2017 10:09:29
  Удостоверено време по UTC: 03.11.2017 08:09:29
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за извършено плащане от дата 20.09.2017г. към Бент Ойл АД

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2017-11-03 10:09:33
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000075246758
  Удостоверено време: 03.11.2017 10:09:33
  Удостоверено време по UTC: 03.11.2017 08:09:33
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за извършено плащане от дата 26.09.2017г. към Бент Ойл АД

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2017-11-03 10:10:16
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000075246780
  Удостоверено време: 03.11.2017 10:10:16
  Удостоверено време по UTC: 03.11.2017 08:10:16
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за извършено плащане от дата 26.09.2017г. към Мотобул ЕООД

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2017-11-03 10:11:00
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000075246802
  Удостоверено време: 03.11.2017 10:11:00
  Удостоверено време по UTC: 03.11.2017 08:11:00
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за извършено плащане от дата 09.10.2017г. към Бент Ойл АД

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2017-11-03 10:13:51
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000075246885
  Удостоверено време: 03.11.2017 10:13:51
  Удостоверено време по UTC: 03.11.2017 08:13:51
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за извършено плащане от дата 09.10.2017г. към Бент Ойл АД

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2017-11-03 10:13:55
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000075246888
  Удостоверено време: 03.11.2017 10:13:55
  Удостоверено време по UTC: 03.11.2017 08:13:55
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за извършено плащане от дата 09.10.2017г. към Бент Ойл АД

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2017-11-03 10:14:00
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000075246891
  Удостоверено време: 03.11.2017 10:14:00
  Удостоверено време по UTC: 03.11.2017 08:14:00
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за извършено плащане от дата 09.10.2017г. към Бент Ойл АД

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2017-11-03 10:14:06
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000075246896
  Удостоверено време: 03.11.2017 10:14:06
  Удостоверено време по UTC: 03.11.2017 08:14:06
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за извършено плащане от дата 09.10.2017г. към Бент Ойл АД

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2017-11-03 10:14:12
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000075246899
  Удостоверено време: 03.11.2017 10:14:12
  Удостоверено време по UTC: 03.11.2017 08:14:12
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за извършено плащане от дата 09.10.2017г. към Бент Ойл АД

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2017-11-03 10:14:17
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000075246903
  Удостоверено време: 03.11.2017 10:14:17
  Удостоверено време по UTC: 03.11.2017 08:14:17
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за извършено плащане от дата 06.11.2017г. към Бент Ойл АД

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2017-12-06 09:13:16
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000076026868
  Удостоверено време: 06.12.2017 09:13:16
  Удостоверено време по UTC: 06.12.2017 07:13:16
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за извършено плащане от дата 06.11.2017г. към Бент Ойл АД

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2017-12-06 09:13:21
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000076026871
  Удостоверено време: 06.12.2017 09:13:21
  Удостоверено време по UTC: 06.12.2017 07:13:21
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за извършено плащане от дата 06.11.2017г. към Бент Ойл АД

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2017-12-06 09:13:26
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000076026874
  Удостоверено време: 06.12.2017 09:13:26
  Удостоверено време по UTC: 06.12.2017 07:13:26
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за извършено плащане от дата 06.11.2017г. към Бент Ойл АД

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2017-12-06 09:13:31
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000076026875
  Удостоверено време: 06.12.2017 09:13:31
  Удостоверено време по UTC: 06.12.2017 07:13:31
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за извършено плащане от дата 06.11.2017г. към Бент Ойл АД

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2017-12-06 09:13:37
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000076026876
  Удостоверено време: 06.12.2017 09:13:37
  Удостоверено време по UTC: 06.12.2017 07:13:37
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за извършено плащане от дата 06.11.2017г. към Бент Ойл АД

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2017-12-06 09:13:46
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000076026884
  Удостоверено време: 06.12.2017 09:13:46
  Удостоверено време по UTC: 06.12.2017 07:13:46
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за извършено плащане от дата 20.11.2017г. към Мотобул ЕООД

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2017-12-06 09:13:51
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000076026887
  Удостоверено време: 06.12.2017 09:13:51
  Удостоверено време по UTC: 06.12.2017 07:13:51
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за извършено плащане от дата 20.11.2017г. към Мотобул ЕООД

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2017-12-06 09:13:55
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000076026888
  Удостоверено време: 06.12.2017 09:13:55
  Удостоверено време по UTC: 06.12.2017 07:13:55
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за извършено плащане от дата 18.12.2017г. към Бент Ойл АД

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2018-01-05 14:41:44
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000076707415
  Удостоверено време: 05.01.2018 14:41:44
  Удостоверено време по UTC: 05.01.2018 12:41:44
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за извършено плащане от дата 18.12.2017г. към Бент Ойл АД

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2018-01-05 14:41:54
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000076707424
  Удостоверено време: 05.01.2018 14:41:54
  Удостоверено време по UTC: 05.01.2018 12:41:54
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за извършено плащане от дата 18.12.2017г. към Бент Ойл АД

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2018-01-05 14:41:59
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000076707429
  Удостоверено време: 05.01.2018 14:41:59
  Удостоверено време по UTC: 05.01.2018 12:41:59
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за извършено плащане от дата 18.12.2017г. към Бент Ойл АД

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2018-01-05 14:42:05
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000076707432
  Удостоверено време: 05.01.2018 14:42:05
  Удостоверено време по UTC: 05.01.2018 12:42:05
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за извършено плащане от дата 18.12.2017г. към Бент Ойл АД

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2018-01-05 14:42:11
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000076707436
  Удостоверено време: 05.01.2018 14:42:11
  Удостоверено време по UTC: 05.01.2018 12:42:11
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за извършено плащане от дата 18.12.2017г. към Бент Ойл АД

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2018-01-05 14:42:21
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000076707449
  Удостоверено време: 05.01.2018 14:42:21
  Удостоверено време по UTC: 05.01.2018 12:42:21
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за извършено плащане от дата 20.12.2017г. към Мотобул ЕООД

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2018-01-05 14:43:02
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000076707465
  Удостоверено време: 05.01.2018 14:43:02
  Удостоверено време по UTC: 05.01.2018 12:43:02
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за извършено плащане от дата 16.01.2018г. към Бент Ойл АД

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2018-01-23 12:53:13
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000077160458
  Удостоверено време: 23.01.2018 12:53:13
  Удостоверено време по UTC: 23.01.2018 10:53:13
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за извършено плащане от дата 16.01.2018г. към Бент Ойл АД

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2018-01-23 12:53:18
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000077160464
  Удостоверено време: 23.01.2018 12:53:18
  Удостоверено време по UTC: 23.01.2018 10:53:18
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за извършено плащане от дата 16.01.2018г. към Бент Ойл АД

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2018-01-23 12:53:23
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000077160468
  Удостоверено време: 23.01.2018 12:53:23
  Удостоверено време по UTC: 23.01.2018 10:53:23
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за извършено плащане от дата 16.01.2018г. към Бент Ойл АД

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2018-01-23 12:53:28
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000077160474
  Удостоверено време: 23.01.2018 12:53:28
  Удостоверено време по UTC: 23.01.2018 10:53:28
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за извършено плащане от дата 16.01.2018г. към Бент Ойл АД

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2018-01-23 12:53:33
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000077160478
  Удостоверено време: 23.01.2018 12:53:33
  Удостоверено време по UTC: 23.01.2018 10:53:33
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за извършено плащане от дата 16.01.2018г. към Бент Ойл АД

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2018-01-23 12:53:40
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000077160488
  Удостоверено време: 23.01.2018 12:53:40
  Удостоверено време по UTC: 23.01.2018 10:53:40
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори