ЦСМП - Силистра

Доставка на електрическа енергия ниско напрежение за нуждите на ЦСМП – Силистра във филиалите в гр. Силистра, гр. Дулово и село Кайнарджа

Дата и час на публикуване: 2015-12-11 17:02:43Последна промяна: 2016-04-18 11:05:46
АОП номер: 00204-2015-0001 Статус: възложена

Доставка на електрическа енергия ниско напрежение за нуждите на ЦСМП – Силистра във филиалите в гр. Силистра, гр. Дулово и село Кайнарджа

Електронни документи преди - 13.04.2016г.:

 

1. Решение за откриване на процедура без обявление - 11.11.2015г.

2. Становище за осъществен предварителен контрол - 25.11.2015г.

3. Сключен договор - 11.12.2015

4. Информация за извършени плащания за периода от 28.12.2015г. до 17.03.2016г.

Индивидуален номер на процедурата: 0000700
Вид процедура за възлагане: Процедура по договаряне без обявление
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Силистра
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Севда Русева
 • Телефон/и за контакт: 086 822 318
Документи
 • Информация за извършено плащане от дата 11.04.2016г.

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-05-10 10:21:20
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000046930768
  Удостоверено време: 10.05.2016 10:21:20
  Удостоверено време по UTC: 10.05.2016 07:21:20
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за извършено плащане от дата 20.05.2016г.

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-06-16 10:53:43
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000048300983
  Удостоверено време: 16.06.2016 10:53:43
  Удостоверено време по UTC: 16.06.2016 07:53:43
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за извършено плащане от дата 16.06.2016г.

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-07-11 10:39:45
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000049397656
  Удостоверено време: 11.07.2016 10:39:45
  Удостоверено време по UTC: 11.07.2016 07:39:45
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за извършено плащане от дата 16.06.2016г.

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-07-11 10:40:38
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000049397688
  Удостоверено време: 11.07.2016 10:40:38
  Удостоверено време по UTC: 11.07.2016 07:40:38
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за извършено плащане от дата 16.06.2016г.

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-07-11 10:41:32
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000049397725
  Удостоверено време: 11.07.2016 10:41:32
  Удостоверено време по UTC: 11.07.2016 07:41:32
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за извършено плащане от дата 29.09.2016г.

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-11-29 10:32:30
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000058411562
  Удостоверено време: 29.11.2016 10:32:30
  Удостоверено време по UTC: 29.11.2016 08:32:30
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за извършено плащане от дата 12.10.2016г.

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-11-29 10:32:34
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000058411571
  Удостоверено време: 29.11.2016 10:32:34
  Удостоверено време по UTC: 29.11.2016 08:32:34
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за извършено плащане от дата 12.10.2016г.

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-11-29 10:32:38
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000058411578
  Удостоверено време: 29.11.2016 10:32:38
  Удостоверено време по UTC: 29.11.2016 08:32:38
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за извършено плащане от дата 12.10.2016г.

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-11-29 10:32:43
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000058411592
  Удостоверено време: 29.11.2016 10:32:43
  Удостоверено време по UTC: 29.11.2016 08:32:43
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за извършено плащане от дата 15.11.2016г.

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-11-29 10:55:00
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000058414421
  Удостоверено време: 29.11.2016 10:55:00
  Удостоверено време по UTC: 29.11.2016 08:55:00
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за извършено плащане от дата 15.11.2016г.

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-11-29 10:55:03
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000058414430
  Удостоверено време: 29.11.2016 10:55:03
  Удостоверено време по UTC: 29.11.2016 08:55:03
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за извършено плащане от дата 15.11.2016г.

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-11-29 10:55:13
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000058414450
  Удостоверено време: 29.11.2016 10:55:13
  Удостоверено време по UTC: 29.11.2016 08:55:13
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за извършено плащане от дата 12.12.2016г.

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2017-01-13 14:52:18
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000065052148
  Удостоверено време: 13.01.2017 14:52:18
  Удостоверено време по UTC: 13.01.2017 12:52:18
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за извършено плащане от дата 12.12.2016г.

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2017-01-13 14:52:21
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000065052154
  Удостоверено време: 13.01.2017 14:52:21
  Удостоверено време по UTC: 13.01.2017 12:52:21
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за извършено плащане от дата 12.12.2016г.

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2017-01-13 14:52:24
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000065052155
  Удостоверено време: 13.01.2017 14:52:24
  Удостоверено време по UTC: 13.01.2017 12:52:24
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори