ЦСМП - град Разград

ДОСТАВКА НА АВТОМОБИЛНО ГОРИВО ЧРЕЗ КАРТИ ЗА БЕЗНАЛИЧНО ПЛАЩАНЕ ЗА НУЖДИТЕ НА ЦСМП- РАЗГРАД 2019 г.

Дата и час на публикуване: 2019-01-10 13:56:54Последна промяна: 2019-01-10 13:56:33
Документи
 • ПОКАНА ОТ 08.01.2018 Г.

  Вид на документа: Покана до определени лица
  Дата и час на публикуване: 2019-01-10 13:57:04
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000094240799
  Удостоверено време: 10.01.2019 13:57:04
  Удостоверено време по UTC: 10.01.2019 11:57:04
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • ПРОТОКОЛ ОТ 22.01.2019 Г. ОТ РАБОТАТА НА КОМИСИЯТА

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2019-01-22 12:36:32
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000094605499
  Удостоверено време: 22.01.2019 12:36:32
  Удостоверено време по UTC: 22.01.2019 10:36:32
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • ДОКЛАД ОТ 22.01.2019 Г. ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ РАБОТАТА НА КОМИСИЯТА.

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2019-01-22 12:36:36
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000094605503
  Удостоверено време: 22.01.2019 12:36:36
  Удостоверено време по UTC: 22.01.2019 10:36:36
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • РЕШЕНИЕ №РД-01-7 ОТ 22.01.2019 Г. ЗА КЛАСИРАНЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ.

  Вид на документа: Решение за определяне на изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2019-01-22 12:36:41
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000094605508
  Удостоверено време: 22.01.2019 12:36:41
  Удостоверено време по UTC: 22.01.2019 10:36:41
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • ДОГОВОР

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2019-03-08 08:57:28
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000096573234
  Удостоверено време: 08.03.2019 08:57:28
  Удостоверено време по UTC: 08.03.2019 06:57:28
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2019-03-19 08:59:31
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000096991964
  Удостоверено време: 19.03.2019 08:59:31
  Удостоверено време по UTC: 19.03.2019 06:59:31
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2019-07-11 14:59:09
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000104893415
  Удостоверено време: 11.07.2019 14:59:09
  Удостоверено време по UTC: 11.07.2019 11:59:09
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори