ЦСМП - град Разград

Процедури по чл.20, ал.3

страница 1 от 1
статус: възложена

ОТПЕЧАТВАНЕ И ДОСТАВЯНЕ НА ВАУЧЕРИ ЗА ХРАНА ЗА НУЖДИТЕ НА ЦСМП - РАЗГРАД

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2019-01-07 16:00:00
Дата и час на публикуване: 2018-12-18 11:22:18
статус: възложена

ДОСТАВКА НА МЕДИКАМЕНТИ ЗА ЦСМП- РАЗГРАД ПРЕЗ 2018 Г. И 2019 Г.

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2018-01-19 16:00:00
Дата и час на публикуване: 2018-01-10 15:20:40
ID номер: 9059535статус: затворена

Доставка на медикаменти за ЦСМР - Разград за 2017

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2016-12-15 16:00:00
Дата и час на публикуване: 2016-12-06 14:58:57