ЦСМП - Разград

Процедури по чл.20, ал.3

страница 1 от 2
статус: възложена

Отпечатване и доставяне на ваучери за храна за нуждите на ЦСМП-Разград

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2021-04-05 23:59:00
Дата и час на публикуване: 2021-03-25 13:46:17
статус: прекратена

ДОСТАВКА НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА ЦСМП-РАЗГРАД

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2020-01-27 16:00:00
Дата и час на публикуване: 2020-01-13 12:24:43
статус: възложена

Отпечатване и доставяне на ваучери за храна за нуждите на ЦСМП-Разград

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2020-01-07 16:00:00
Дата и час на публикуване: 2019-12-16 10:32:25
статус: възложена

ОТПЕЧАТВАНЕ И ДОСТАВЯНЕ НА ВАУЧЕРИ ЗА ХРАНА ЗА НУЖДИТЕ НА ЦСМП - РАЗГРАД

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2019-01-07 16:00:00
Дата и час на публикуване: 2018-12-18 11:22:18
статус: възложена

ДОСТАВКА НА МЕДИКАМЕНТИ ЗА ЦСМП- РАЗГРАД ПРЕЗ 2018 Г. И 2019 Г.

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2018-01-19 16:00:00
Дата и час на публикуване: 2018-01-10 15:20:40