ЦСМП - Разград

Процедури по чл.20, ал.2

страница 1 от 1
АОП номер: 01288-2017-0001статус: възложена

ДОСТАВКА НА АКТИВНА НЕТНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ И ИЗБОР НА КООРДИНАТОР НА БАЛАНСИРАЩА ГРУПА ЗА НУЖДИТЕ НА ЦСМП- РАЗГРАД

Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Краен срок за подаване на оферта: 2017-10-19 16:00:00
Дата и час на публикуване: 2017-09-27 14:17:01