ЦСМП - Разград
  • Начало
  • Вътрешен конкурентен избор

Вътрешен конкурентен избор

страница 1 от 2
вътрешен конкурентен избор

Доставка на лекарствени продукти сключено Рамково споразумение №РД-11-163/29.03.2021 г.

Дата и час на публикуване: 2021-05-10 15:15:21
вътрешен конкурентен избор

„ Доставка на лекарствени продукти от анатомо-терапевтична група D "Дерматологични средства", анатомотерапевтична група H "Хормонални препарати за системно

Дата и час на публикуване: 2021-03-29 12:24:27
вътрешен конкурентен избор

ДОСТАВКА НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ ОТ АНАТОМО-ТЕРАПЕВТИЧНА ГРУПА В "КРЪВ И КРЪВОТВОРНИ ОРГАНИ" ПО РАМКОВО СПОРАЗУМЕНИЕ №РД-11-62/01.02.2021 Г. ЗА НУЖДИТЕ НА ЦСМП-

Дата и час на публикуване: 2021-02-19 14:47:59
вътрешен конкурентен избор

ДОСТАВКА НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ ОТ АНАТОМО-ТЕРАПЕВТИЧНА ГРУПА С "СЪРДЕЧНО СЪДОВА СИСТЕМА" ПО РАМКОВО СПОРАЗУМЕНИЕ №РД-11-55/28.01.2021 Г. ЗА НУЖДИТЕ НА ЦСМП- РАЗГРАД

Дата и час на публикуване: 2021-02-19 14:45:13
вътрешен конкурентен избор

ДОСТАВКА НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ ОТ АНАТОМО-ТЕРАПЕВТИЧНА ГРУПА С "СЪРДЕЧНО СЪДОВА СИСТЕМА" ПО РАМКОВО СПОРАЗУМЕНИЕ №РД-11-54/28.01.2021 Г. ЗА НУЖДИТЕ НА ЦСМП- РАЗГРАД

Дата и час на публикуване: 2021-02-19 14:41:42