ЦСМП - Разград

Други документи

страница 1 от 1

ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ.230,АЛ.1,Т.7 ОТ ЗОП

Краен срок за подаване на оферта:
Дата и час на публикуване: 2020-03-11 13:32:41
Изтегли документУдостоверение за време
Номер на удостоверението за време: 4000119895292
Удостоверено време: 11.03.2020 13:32:41
Удостоверено време по UTC: 11.03.2020 11:32:41
Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

Изтегли удостоверение | 3атвори

ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ.230,АЛ.1,Т.7 ОТ ЗОП

Краен срок за подаване на оферта:
Дата и час на публикуване: 2019-03-22 09:11:30
Изтегли документУдостоверение за време
Номер на удостоверението за време: 4000097167463
Удостоверено време: 22.03.2019 09:11:30
Удостоверено време по UTC: 22.03.2019 07:11:30
Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

Изтегли удостоверение | 3атвори

ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ.230, АЛ.1,Т.7 ОТ ЗОП

Краен срок за подаване на оферта:
Дата и час на публикуване: 2018-03-16 09:18:35
Изтегли документУдостоверение за време
Номер на удостоверението за време: 4000078973116
Удостоверено време: 16.03.2018 09:18:35
Удостоверено време по UTC: 16.03.2018 07:18:35
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

Изтегли удостоверение | 3атвори