ЦСМП - Разград

Публични покани

страница 1 от 2
ID номер: 9047464статус: възложена

Доставка на медикаменти за нуждите на ЦСМП - Разград

Краен срок за подаване на оферта: 2015-11-25 14:00:00
Дата и час на публикуване: 2015-11-10 11:41:39
статус: възложена

Доставка на мултифункционален дефибрилатор ЕКГ монитор 

Краен срок за подаване на оферта: 2014-12-03 14:00:00
Дата и час на публикуване: 2014-11-24 11:09:19
статус: възложена

Доставка на медикаменти за нуждите на ЦСМП Разград

Краен срок за подаване на оферта: 2014-12-05 14:00:00
Дата и час на публикуване: 2014-11-21 11:24:13
статус: възложена

Доставка на автомобилни горива (бензин, дизел и А95Н), чрез най-малко три и повече бензиностанции в област Разград, при осигурен 24 часов достъп всеки ден от годината

Краен срок за подаване на оферта: 2014-12-03 15:00:00
Дата и час на публикуване: 2014-11-20 11:15:20
статус: затворена

Доставка на един брой санитарет автомобил за нуждите на ЦСМП - Разград

Краен срок за подаване на оферта: 2014-11-13 15:00:00
Дата и час на публикуване: 2014-11-04 10:40:57