ЦСМП - Разград
  • Начало
  • Обществени поръчки по ЗОП

Обществени поръчки по ЗОП

страница 1 от 1
АОП номер: 01288-2015-0002статус: възложена

Доставка на горива - безоловен бензин А-95 и дизелово гориво за автомобилите, ползвани от Център за спешна медицинска помощ– Разград"

Вид процедура за възлагане: Процедура по договаряне без обявление
Дата и час на публикуване: 2015-10-01 11:35:04