ЦСМП - Разград

Процедури по чл.20, ал.1

страница 1 от 1
статус: възложена

ДОСТАВКА НА АВТОМОБИЛНО ГОРИВО ЗА НУЖДИТЕ НА ЦСМП-РАЗГРАД.

Вид процедура за възлагане: Договаряне без предварително обявление
Дата и час на публикуване: 2019-11-20 16:00:47