Център за спешна медицинска помощ - град Пазарджик

„Доставка на резервни части и извършване на авторемонтни дейности на санитарните автомобили, които ще бъдат извършвани в автосервиз; доставка на автомобилни гуми; доставка на акумулаторни батерии;сервизно обслужване на автомобилите на ЦСМП Пазарджик” по обособени позиции: Обособена позиция № 1 -„Доставка на резервни части и извършване на авторемонтни дейности на санитарните автомобили, които ще бъдат извършвани в автосервиз”; Обособена позиция № 2 – Доставка и монтаж на автомобилни гуми и приемане на излезлите от употреба автомобилни гуми; Обособена позиция № 3 - Доставка на акумулаторни батерии; Обособена позиция № 4 - Сервизно обслужване на автомобилите на ЦСМП Пазарджик и необходимостта от извършване на пазарно проучване на основание чл.21 ал.2 от ЗОП

Дата и час на публикуване: 2019-11-12 14:56:08Последна промяна: 2019-11-12 14:55:55
Документи
 • Покана за участие в пазарно проучване до всички заинтересовани лица

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2019-11-12 14:56:19
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000112273308
  Удостоверено време: 12.11.2019 14:56:19
  Удостоверено време по UTC: 12.11.2019 12:56:19
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Описание на обекта и обема на поръчката

  Вид на документа: Пълно описание на предмета на поръчката
  Дата и час на публикуване: 2019-11-12 14:56:25
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000112273315
  Удостоверено време: 12.11.2019 14:56:25
  Удостоверено време по UTC: 12.11.2019 12:56:25
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • По обособена позиция № 1

  Вид на документа: Технически спецификации
  Дата и час на публикуване: 2019-11-12 14:56:29
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000112273341
  Удостоверено време: 12.11.2019 14:56:48
  Удостоверено време по UTC: 12.11.2019 12:56:48
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • По обособена позиция № 2

  Вид на документа: Технически спецификации
  Дата и час на публикуване: 2019-11-12 14:56:59
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000112273354
  Удостоверено време: 12.11.2019 14:56:59
  Удостоверено време по UTC: 12.11.2019 12:56:59
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • По обособена позиция № 3

  Вид на документа: Технически спецификации
  Дата и час на публикуване: 2019-11-12 14:57:14
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000112273365
  Удостоверено време: 12.11.2019 14:57:14
  Удостоверено време по UTC: 12.11.2019 12:57:14
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • По обособена позиция № 4

  Вид на документа: Технически спецификации
  Дата и час на публикуване: 2019-11-12 14:57:27
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000112273376
  Удостоверено време: 12.11.2019 14:57:27
  Удостоверено време по UTC: 12.11.2019 12:57:27
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Ценова оферта по об.позиция № 1 резервни части

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2019-11-12 14:57:30
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000112273381
  Удостоверено време: 12.11.2019 14:57:30
  Удостоверено време по UTC: 12.11.2019 12:57:30
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Ценова оферта по об.позиция № 1 авторемонти дейности

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2019-11-12 14:57:34
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000112273384
  Удостоверено време: 12.11.2019 14:57:34
  Удостоверено време по UTC: 12.11.2019 12:57:34
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Ценова оферта по об.позиция № 2

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2019-11-12 14:57:45
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000112273393
  Удостоверено време: 12.11.2019 14:57:45
  Удостоверено време по UTC: 12.11.2019 12:57:45
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Ценова оферта по об.позиция № 3

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2019-11-12 14:57:49
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000112273400
  Удостоверено време: 12.11.2019 14:57:49
  Удостоверено време по UTC: 12.11.2019 12:57:49
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Ценова оферта по об.позиция № 4 масла

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2019-11-12 14:57:53
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000112273406
  Удостоверено време: 12.11.2019 14:57:53
  Удостоверено време по UTC: 12.11.2019 12:57:53
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Ценова оферта по об.позиция № 4 филтри

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2019-11-12 14:58:17
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000112273423
  Удостоверено време: 12.11.2019 14:58:17
  Удостоверено време по UTC: 12.11.2019 12:58:17
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори