ЦСМП - Пазарджик

Доставка на горива за автомобилите на ЦСМП Пазарджик, осъществена чрез покупка на Дизел и Бензин А95Н

Дата и час на публикуване: 2016-02-11 15:36:34Последна промяна: 2016-02-11 15:31:13
АОП номер: 00179-2015-0001 Статус: приключена

Доставка на горива за автомобилите на ЦСМП Пазарджик, осъществена чрез покупка на Дизел и Бензин А95Н

Индивидуален номер на процедурата: 0000521
Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Пазарджик
Прогнозна стойност: 125000.00 лв.
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 09100000
Краен срок за подаване на оферта: 2015-08-11 16:00:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Тилова
 • Телефон/и за контакт: 034 444 564
Документи
 • Решение за откриване на процедура

  Вид на документа: Решение за откриване на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-02-11 15:34:48
  Връзка към документа в АОП Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000044464406
  Удостоверено време: 11.02.2016 15:34:48
  Удостоверено време по UTC: 11.02.2016 13:34:48
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление

  Вид на документа: Обявление за обществена поръчка
  Дата и час на публикуване: 2016-02-11 15:35:02
  Връзка към документа в АОП Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000044464424
  Удостоверено време: 11.02.2016 15:35:02
  Удостоверено време по UTC: 11.02.2016 13:35:02
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Документи за участие

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-02-11 15:35:05
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000044464433
  Удостоверено време: 11.02.2016 15:35:05
  Удостоверено време по UTC: 11.02.2016 13:35:05
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Технически спецификации

  Вид на документа: Технически спецификации
  Дата и час на публикуване: 2016-02-11 15:35:11
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000044464461
  Удостоверено време: 11.02.2016 15:35:11
  Удостоверено време по UTC: 11.02.2016 13:35:11
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Съобщение

  Вид на документа: Съобщение
  Дата и час на публикуване: 2016-02-11 15:35:16
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000044464465
  Удостоверено време: 11.02.2016 15:35:16
  Удостоверено време по UTC: 11.02.2016 13:35:16
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол на комисията №1

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-02-11 15:35:21
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000044464474
  Удостоверено време: 11.02.2016 15:35:21
  Удостоверено време по UTC: 11.02.2016 13:35:21
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол на комисията №2

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-02-11 15:35:24
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000044464477
  Удостоверено време: 11.02.2016 15:35:24
  Удостоверено време по UTC: 11.02.2016 13:35:24
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Решение на комисията

  Вид на документа: Решение за определяне на изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2016-02-11 15:35:31
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000044464479
  Удостоверено време: 11.02.2016 15:35:31
  Удостоверено време по UTC: 11.02.2016 13:35:31
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Сключен договор №1

  Вид на документа: Информация за сключен договор
  Дата и час на публикуване: 2016-02-11 15:35:47
  Връзка към документа в АОП Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000044464491
  Удостоверено време: 11.02.2016 15:35:47
  Удостоверено време по UTC: 11.02.2016 13:35:47
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Сключен договор №2

  Вид на документа: Информация за сключен договор
  Дата и час на публикуване: 2016-02-11 15:35:52
  Връзка към документа в АОП Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000044464492
  Удостоверено време: 11.02.2016 15:35:52
  Удостоверено време по UTC: 11.02.2016 13:35:52
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Сключен договор №3

  Вид на документа: Информация за сключен договор
  Дата и час на публикуване: 2016-02-11 15:35:57
  Връзка към документа в АОП Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000044464493
  Удостоверено време: 11.02.2016 15:35:57
  Удостоверено време по UTC: 11.02.2016 13:35:57
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Освобождаване на гаранция

  Вид на документа: Освобождаване на гаранции
  Дата и час на публикуване: 2016-02-11 15:36:01
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000044464494
  Удостоверено време: 11.02.2016 15:36:01
  Удостоверено време по UTC: 11.02.2016 13:36:01
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за извършени плащания във връзка с изискванията на чл.22б, т.14 от ЗОП за периода от 01.01.2016 г. до 31.01.2016 г.

  Вид на документа: Съобщение
  Дата и час на публикуване: 2016-02-12 09:15:05
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000044480585
  Удостоверено време: 12.02.2016 09:15:05
  Удостоверено време по UTC: 12.02.2016 07:15:05
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Плащания за м.02.2016 г. по договор № 30/28.09.2015 г.

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-03-31 14:21:43
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000045775416
  Удостоверено време: 31.03.2016 14:21:43
  Удостоверено време по UTC: 31.03.2016 11:21:43
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Плащания за м.02.2016 г. по Договор № 31/28.09.2015 г.

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-03-31 14:23:07
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000045775463
  Удостоверено време: 31.03.2016 14:23:07
  Удостоверено време по UTC: 31.03.2016 11:23:07
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Плащания за м.02.2016 г. по Договор № 32/28.09.2015 г.

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-03-31 14:24:39
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000045775525
  Удостоверено време: 31.03.2016 14:24:39
  Удостоверено време по UTC: 31.03.2016 11:24:39
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Плащания за м.03.2016 г. по Договор № 30/28.09.2015 г.

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-03-31 14:26:16
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000045775594
  Удостоверено време: 31.03.2016 14:26:16
  Удостоверено време по UTC: 31.03.2016 11:26:16
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Плащания за м.03.2016 г. по Договор № 31/28.09.2015 г.

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-03-31 14:29:04
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000045775702
  Удостоверено време: 31.03.2016 14:29:04
  Удостоверено време по UTC: 31.03.2016 11:29:04
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Плащания за м.03.2016 г. по Договор № 32/28.09.2016 г.

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-03-31 14:30:23
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000045775746
  Удостоверено време: 31.03.2016 14:30:23
  Удостоверено време по UTC: 31.03.2016 11:30:23
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Плащания за м.04.2016 г. по Договор № 30/28.09.2015 г.

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-06-02 15:22:20
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000047723906
  Удостоверено време: 02.06.2016 15:22:20
  Удостоверено време по UTC: 02.06.2016 12:22:20
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Плащания за 4.2016 г. по Договор № 31/28.09.2015 г.

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-06-02 15:22:26
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000047723909
  Удостоверено време: 02.06.2016 15:22:26
  Удостоверено време по UTC: 02.06.2016 12:22:26
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Плащания за м.4.2016 г. по Договор № 32/28.09.2015 г.

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-06-02 15:22:30
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000047723911
  Удостоверено време: 02.06.2016 15:22:30
  Удостоверено време по UTC: 02.06.2016 12:22:30
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Плащания за м.5.2016 по Договор № 30/28.09.2015 г.

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-06-02 15:22:35
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000047723918
  Удостоверено време: 02.06.2016 15:22:35
  Удостоверено време по UTC: 02.06.2016 12:22:35
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Плащания за 5.2016 г. по Договор № 32/28.09.2015 г.

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-06-02 15:22:41
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000047723926
  Удостоверено време: 02.06.2016 15:22:41
  Удостоверено време по UTC: 02.06.2016 12:22:41
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Плащания за м.06.2016 г. по Договор № 31 от 28.09.2015 г.

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-07-12 14:27:19
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000049446384
  Удостоверено време: 12.07.2016 14:27:19
  Удостоверено време по UTC: 12.07.2016 11:27:19
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Плащания за м.07.2016 г. по Договор № 30/28.09.2016 г.

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-08-05 09:03:27
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000050168617
  Удостоверено време: 05.08.2016 09:03:27
  Удостоверено време по UTC: 05.08.2016 06:03:27
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Плащания за м.07.2016 г. по Договор № 31/28.09.2015 г.

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-08-05 09:06:56
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000050168740
  Удостоверено време: 05.08.2016 09:06:56
  Удостоверено време по UTC: 05.08.2016 06:06:56
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Плащания за м.07.2016 г. по Договор № 32/28.09.2015 г.

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-08-05 09:07:07
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000050168744
  Удостоверено време: 05.08.2016 09:07:07
  Удостоверено време по UTC: 05.08.2016 06:07:07
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Плащания за м.08.2016 г.по Договор № 30/28.09.2015 г.

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-09-07 14:51:23
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000051489533
  Удостоверено време: 07.09.2016 14:51:23
  Удостоверено време по UTC: 07.09.2016 11:51:23
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Плащания за м.08.2016 г. по Договор № 31/28.09.2015 г.

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-09-07 14:51:33
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000051489545
  Удостоверено време: 07.09.2016 14:51:33
  Удостоверено време по UTC: 07.09.2016 11:51:33
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Плащания за м.08.2016 по Договор № 32/28.09.2015 г.

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-09-07 14:51:42
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000051489555
  Удостоверено време: 07.09.2016 14:51:42
  Удостоверено време по UTC: 07.09.2016 11:51:42
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Плащания за м.09.2016 г. по Договор № 30/28.09.2015 г.

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-10-17 11:54:10
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000054976780
  Удостоверено време: 17.10.2016 11:54:10
  Удостоверено време по UTC: 17.10.2016 08:54:10
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Плащания за м.09.2016 г. по Договор № 31/28.09.2015 г.

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-10-17 11:55:16
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000054976821
  Удостоверено време: 17.10.2016 11:55:16
  Удостоверено време по UTC: 17.10.2016 08:55:16
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Плащания за м.09.2016 г. по Договор № 32/28.09.2015 г.

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-10-17 11:56:08
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000054976861
  Удостоверено време: 17.10.2016 11:56:08
  Удостоверено време по UTC: 17.10.2016 08:56:08
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за изпълнение на договор с "Лукойл-България" ЕООД

  Вид на документа: Информация за изпълнение на договор
  Дата и час на публикуване: 2016-11-04 13:27:32
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000055531675
  Удостоверено време: 04.11.2016 13:27:32
  Удостоверено време по UTC: 04.11.2016 11:27:32
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за изпълнение на договор с "Петрол" АД

  Вид на документа: Информация за изпълнение на договор
  Дата и час на публикуване: 2016-11-04 13:29:18
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000055531734
  Удостоверено време: 04.11.2016 13:29:18
  Удостоверено време по UTC: 04.11.2016 11:29:18
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за изпълнение на договор със "Сакса" ООД

  Вид на документа: Информация за изпълнение на договор
  Дата и час на публикуване: 2016-11-04 13:31:24
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000055531787
  Удостоверено време: 04.11.2016 13:31:24
  Удостоверено време по UTC: 04.11.2016 11:31:24
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Плащания за м.10.2016 г. по Договор № 30/28.09.2016 г.

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-11-07 11:47:31
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000055601045
  Удостоверено време: 07.11.2016 11:47:31
  Удостоверено време по UTC: 07.11.2016 09:47:31
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Плащания за м.10.2016 г. по Договор № 31/28.09.2016 г.

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-11-07 11:48:47
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000055601100
  Удостоверено време: 07.11.2016 11:48:47
  Удостоверено време по UTC: 07.11.2016 09:48:47
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Плащания за м.10.2016 г. по Договор № 32/28.09.2016 г.

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-11-07 11:49:41
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000055601131
  Удостоверено време: 07.11.2016 11:49:41
  Удостоверено време по UTC: 07.11.2016 09:49:41
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори