ЦСМП - Кърджали

Процедури по чл.20, ал.2

страница 1 от 1
АОП номер: 86034статус: възложена

„Стандарти за здравословни и безопасни условия на труд за служителите“ изпълнение на услуги във връзка с изпълнението на проект „Получаване на спешна/ежедневна

Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Краен срок за подаване на оферта: 2018-08-24 16:00:00
Дата и час на публикуване: 2018-07-30 12:12:23