ЦСМП - Кърджали

„Стандарти за здравословни и безопасни условия на труд за служителите“ изпълнение на услуги във връзка с изпълнението на проект „Получаване на спешна/ежедневна грижа за здравето чрез иновации в трансграничната зона (E/HEALTH)”, финансиран по договор за безвъзмездна финансова помощ № B2.9a.08/22.09.2017г в рамките на програма Interreg V-A Гърция-България 2014-2020 г

Дата и час на публикуване: 2018-07-30 12:12:23Последна промяна: 2018-09-11 09:14:59
АОП номер: 86034 Статус: възложена

Настоящата обществена поръчка е свързана с изпълнението на проект"Получаване на Спешна/ежедневна грижа за здравето чрез иновации в трансграничната зона.(E/HEALTH) финансиран по договор за безвъзмездна финансова помощ№В2.9а.08/22.09.2017 в рамките на програма INTERREG V-A ГЪРЦИЯ - БЪЛГАРИЯ 2014-2020 г.Предметът на поръчката включва дейности насочени към персонала на ЦСМП-Кърджали и изграждането на капацитет на медицинският персонал(лекари и медицински специалисти) и създаването на партньорска мрежа в трансграничния регион и подобряване на сътрудничеството,в това число: изследване/ проучване на стандартите на здравословни и безопасни условия на труд за мед специалисти,анализ и усъвършенстване;инициране, организиране и провеждане на тридневна международна конфернция на тема Стандарти за здравословни и безопасни условия на тред за служителите,работещи в сектора на здравеопазването;обменна визита посветена на здравни стнадарти за трудова заетост на служителите.

Индивидуален номер на процедурата: 0003989
Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Обект на процедурата: за услуги
Населено място за изпълнение на процедурата: Кърджали
Прогнозна стойност: 65000.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 85321000
Краен срок за подаване на оферта: 2018-08-24 16:00:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Гергана Георгиева,Петя Ангелова
  • Телефон/и за контакт: 036165940
Документи