ЦСМП - Кърджали

Вътрешни правила

страница 1 от 3

График за провеждане на процедури за възлагате на ОП през 2022 г.

Краен срок за подаване на оферта:
Дата и час на публикуване: 2021-10-29 15:51:34
Изтегли документУдостоверение за време
Номер на удостоверението за време: 4000164648963
Удостоверено време: 29.10.2021 15:51:34
Удостоверено време по UTC: 29.10.2021 12:51:34
Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

Изтегли удостоверение | 3атвори

Заявка от работна група на основание Глава втора,чл.5 от ВПУЦОП

Краен срок за подаване на оферта:
Дата и час на публикуване: 2021-10-29 15:49:44
Изтегли документУдостоверение за време
Номер на удостоверението за време: 4000164648764
Удостоверено време: 29.10.2021 15:49:44
Удостоверено време по UTC: 29.10.2021 12:49:44
Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

Изтегли удостоверение | 3атвори

Заявка от работна група за провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки през 2020г.

Краен срок за подаване на оферта:
Дата и час на публикуване: 2019-10-31 13:33:44
Изтегли документУдостоверение за време
Номер на удостоверението за време: 4000111482729
Удостоверено време: 31.10.2019 13:33:44
Удостоверено време по UTC: 31.10.2019 11:33:44
Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

Изтегли удостоверение | 3атвори

График от работна група за провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки през 2020г.

Краен срок за подаване на оферта:
Дата и час на публикуване: 2019-10-31 13:28:02
Дата и час на промяна: 2019-11-25 15:46:19
Изтегли документУдостоверение за време
Номер на удостоверението за време: 4000113161628
Удостоверено време: 25.11.2019 15:46:19
Удостоверено време по UTC: 25.11.2019 13:46:19
Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

Изтегли удостоверение | 3атвори

График за провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки в изпълнение на проект E/HEALTH M,EP 2019H=

Краен срок за подаване на оферта:
Дата и час на публикуване: 2018-11-19 15:30:16
Изтегли документУдостоверение за време
Номер на удостоверението за време: 4000092713028
Удостоверено време: 19.11.2018 15:30:16
Удостоверено време по UTC: 19.11.2018 13:30:16
Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

Изтегли удостоверение | 3атвори