ЦСМП - Кърджали

Процедури по чл.20, ал.1

страница 1 от 1
АОП номер: 00095-2019-0001статус: възложена

Договаряне без предварително обявление на основание чл.79, ал.1, т.7 от ЗОП

Вид процедура за възлагане: Договаряне без предварително обявление
Дата и час на публикуване: 2019-12-20 13:57:50
АОП номер: 00095-2018-0001 статус: възложена

Доставка на оборудване: Мобилен център за ранна диагностика и терапия и Мобилен диагностичен център

Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Краен срок за подаване на оферта: 2018-09-03 16:00:00
Дата и час на публикуване: 2018-06-13 11:00:05