ЦСМП - Кърджали

Процедури по чл.20, ал.3

страница 1 от 3
ID номер: 9095593статус: възложена

Доставка на лекарствени продукти, медицински консумативи и изделия и дезинфектанти за нуждите на ЦСМП-КЪРДЖАЛИ и филиалите към него по обособени позиции” по

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2020-01-13 16:00:00
Дата и час на публикуване: 2019-12-27 14:08:40
ID номер: 9093851статус: възложена

Избор на оператор за отпечатване, управление и доставка на ваучери за храна на персонала на ЦСМП-Кърджали за ползването им в гр. Кърджали и филиалите в

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2019-11-08 16:00:00
Дата и час на публикуване: 2019-10-24 15:19:11
статус: възложена

Доставка на лекарствени продукти за нуждите на ЦСМП-Кърджали и филиалите към него

Вид процедура за възлагане: Покана до определени лица
Краен срок за подаване на оферта: 2019-01-31 16:00:00
Дата и час на публикуване: 2019-01-17 15:44:39
ID номер: 9083716статус: възложена

Доставка на лекарствени продукти и медицински консумативи за нуждите на ЦСМП-Кърджали и филиалите към него по обособени позиции

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2018-12-07 16:00:00
Дата и час на публикуване: 2018-11-30 13:03:11
ID номер: 9083041статус: възложена

Доставка на нови авточасти и нови автомобилни гуми за автомобилите на ЦСМП-Кърджали/с включен монтаж, баланс, демонтаж, съхранение в собствено помещение през

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2018-11-22 16:00:00
Дата и час на публикуване: 2018-11-13 08:57:26