ЦСМП - Кърджали
  • Начало
  • Обществени поръчки по ЗОП

Обществени поръчки по ЗОП

страница 1 от 1
АОП номер: 00095-2016-0001статус: възложена

Доставка на гориво /дизелово гориво и безоловен бензин / през периода февруари 2016г. - януари 2017г. за автомобилите на ЦСМП-Кърджали по изготвена Спецификация.

Вид процедура за възлагане: Процедура по договаряне без обявление
Дата и час на публикуване: 2016-01-08 14:23:34
АОП номер: 00095-2015-0001статус: възложена

Доставка на гориво /дизелово гориво и безоловен бензин / през периода февруари 2015г. - януари 2016г. за автомобилите на ЦСМП-Кърджали по изготвена Спецификация.

Вид процедура за възлагане: Процедура по договаряне без обявление
Дата и час на публикуване: 2015-01-05 14:05:30