ЦСМП - Кърджали
  • Начало
  • Вътрешен конкурентен избор

Вътрешен конкурентен избор

страница 1 от 3
вътрешен конкурентен избор

Минипроцедура по РС-11-163

Дата и час на публикуване: 2021-05-13 14:12:49
вътрешен конкурентен избор

Минипроцедура по РС № 11-164

Дата и час на публикуване: 2021-04-01 09:04:13
вътрешен конкурентен избор

Минипроцедура по РС № 11-151

Дата и час на публикуване: 2021-04-01 09:03:26
вътрешен конкурентен избор

Минипроцедура по РС 11-110/01.03.2021 г.

Дата и час на публикуване: 2021-03-15 13:04:52
вътрешен конкурентен избор

Минипроцедура по РС 11-102/25.02.2021 г.

Дата и час на публикуване: 2021-03-15 12:52:06