ЦСМП - Кърджали

Публични покани

страница 1 от 2
ID номер: 9051317статус: възложена

Доставки на работно облекло за нуждите на ЦСМП Кърджали, при условията на чл.16 г. от ЗОП

Краен срок за подаване на оферта: 2016-03-24 15:30:00
Дата и час на публикуване: 2016-03-15 15:30:00
ID номер: 9048640статус: възложена

Доставка на медикаменти, медицински консумативи и санитарни материали,консумативи за медицинска апаратура и дезинфектанти за нуждите на ЦСМП-КЪРДЖАЛИ и

Краен срок за подаване на оферта: 2015-12-16 15:30:00
Дата и час на публикуване: 2015-12-07 17:32:09
ID номер: 9048352статус: прекратена

Доставка на медикаменти, медицински консумативи и санитарни материали,консумативи за медицинска апаратура и дезинфектанти

Краен срок за подаване на оферта: 2015-12-10 15:30:00
Дата и час на публикуване: 2015-12-01 15:23:31
ID номер: 9048091статус: възложена

Определяне на оператор за отпечатване, управление и доставка на ваучери за храна на персонала на ЦСМП Кърджали

Краен срок за подаване на оферта: 2015-12-07 15:30:00
Дата и час на публикуване: 2015-11-25 12:15:56
ID номер: 9047204статус: възложена

Доставка на зимни обувки тип боти за работата на екипите на ЦСМП-КЪРДЖАЛИ и неговите филиали

Краен срок за подаване на оферта: 2015-11-10 15:30:00
Дата и час на публикуване: 2015-10-30 12:37:02