ЦЕНТЪР ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ - ВРАЦА ЕООД

Процедури по чл.20, ал.3

страница 1 от 2
статус: възложена

„ДОСТАВКА НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА ЦПЗ - ВРАЦА ЕООД ПО ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ”

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2023-07-30 23:59:59
Дата и час на публикуване: 2023-07-20 15:29:12
статус: възложена

„ДОСТАВКА НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА ЦПЗ - ВРАЦА ЕООД ПО ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ”

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2022-07-11 23:59:59
Дата и час на публикуване: 2022-07-01 14:59:23
статус: възложена

Покана за участие в обществена поръчка чрез покана до определени лица

Вид процедура за възлагане: Покана до определени лица
Краен срок за подаване на оферта: 2021-08-18 23:59:00
Дата и час на публикуване: 2021-08-11 16:39:37
статус: възложена

„Приготвяне и доставяне на храна за нуждите на пациенти и дежурен персонал в „ЦПЗ – Враца” ЕООД“

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2021-08-05 23:59:00
Дата и час на публикуване: 2021-07-19 13:27:51
статус: прекратена

„ДОСТАВКА НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА ЦПЗ - ВРАЦА ЕООД ПО ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ”

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Дата и час на публикуване: 2021-07-05 11:16:29