ЦЕНТЪР ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ - ВРАЦА ЕООД

„ДОСТАВКА НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА ЦПЗ - ВРАЦА ЕООД ПО ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ”

Дата и час на публикуване: 2023-07-20 15:29:12
Статус: възложена

Предметът на поръчката е периодична доставка по предварителна заявка на лекарствени продукти за нуждите на лечебния процес в ЦПЗ-Враца ЕООД

Индивидуален номер на процедурата: 0007226
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Враца
Прогнозна стойност: 52239.00 лв. без ДДС
Краен срок за подаване на оферта: 2023-07-30 23:59:59Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Д-р Надя Иванова
Документи