ЦЕНТЪР ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ - ВРАЦА ЕООД

Процедури по чл.20, ал.2

страница 1 от 3
АОП номер: 00686-2023-0004статус: възложена

„ПРИГОТВЯНЕ И ДОСТАВЯНЕ НА ХРАНА ЗА НУЖДИТЕ НА ПАЦИЕНТИ И ДЕЖУРЕН ПЕРСОНАЛ В „ЦПЗ - ВРАЦА" ЕООД”

Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Краен срок за подаване на оферта: 2023-10-03 23:59:59
Дата и час на публикуване: 2023-09-13 10:02:40
АОП номер: 00686-2023-0002статус: прекратена

„Приготвяне и доставяне на храна за нуждите на пациенти и дежурен персонал в „ЦПЗ – Враца” ЕООД“

Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Краен срок за подаване на оферта: 2023-08-03 23:59:59
Дата и час на публикуване: 2023-07-11 15:55:09
АОП номер: 00686-2023-0001статус: прекратена

„Приготвяне и доставяне на храна за нуждите на пациенти и дежурен персонал в „ЦПЗ – Враца” ЕООД“

Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Краен срок за подаване на оферта: 2023-06-30 00:23:59
Дата и час на публикуване: 2023-06-08 10:38:52
АОП номер: 00686-2022-0001статус: приключена

„ПРИГОТВЯНЕ И ДОСТАВЯНЕ НА ХРАНА ЗА НУЖДИТЕ НА ПАЦИЕНТИ И ДЕЖУРЕН ПЕРСОНАЛ В „ЦПЗ - ВРАЦА" ЕООД”

Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Краен срок за подаване на оферта: 2022-07-11 00:00:00
Дата и час на публикуване: 2022-06-20 15:03:24
АОП номер: 00686статус: приключена

"Приготвяне и доставяне на храна за нуждите на пациенти и дежурен персонал в ЦПЗ-Враца ЕООД"

Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Дата и час на публикуване: 2020-05-18 12:43:23