ЦЕНТЪР ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ - ВРАЦА ЕООД

Процедури по чл.20, ал.2

страница 1 от 2
АОП номер: 00686статус: приключена

"Приготвяне и доставяне на храна за нуждите на пациенти и дежурен персонал в ЦПЗ-Враца ЕООД"

Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Дата и час на публикуване: 2020-05-18 12:43:23
АОП номер: 00686статус: прекратена

„Доставка на лекарствени продукти за нуждите на ЦПЗ - Враца ЕООД по две обособени позиции”

Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Краен срок за подаване на оферта: 2020-05-27 14:00:00
Дата и час на публикуване: 2020-05-05 14:14:46
статус: възложена

Приготвяне и доставяне на храна за нуждите на пациенти и дежурен персонал в ЦПЗ Враца ЕООД

Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Краен срок за подаване на оферта: 2019-07-05 00:00:00
Дата и час на публикуване: 2019-06-14 11:53:16
статус: приключена

"Приготвяне и доставяне на храна за нуждите на болни и дежурен персонал в "ЦПЗ-Враца" ЕООД"

Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Краен срок за подаване на оферта: 2018-08-13 14:00:00
Дата и час на публикуване: 2018-07-20 14:11:24
АОП номер: 00686статус: прекратена

"Приготвяне и доставяне на храна за нуждите на болни и дежурен персонал в "ЦПЗ-Враца" ЕООД"

Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Краен срок за подаване на оферта: 2018-06-22 00:00:00
Дата и час на публикуване: 2018-05-30 13:22:16