ЦЕНТЪР ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ - ВРАЦА ЕООД

„Приготвяне и доставяне на храна за нуждите на пациенти и дежурен персонал в „ЦПЗ – Враца” ЕООД“

Дата и час на публикуване: 2021-07-19 13:27:51
Статус: възложена

"Приготвяне и доставяне на храна за нуждите на пациенти и дежурен персонал в ЦПЗ-Враца ЕООД"

Индивидуален номер на процедурата: 0006901
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Враца
Прогнозна стойност: 69760.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 55523000
Краен срок за подаване на оферта: 2021-08-05 23:59:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: +359 878173051
Документи