ЦЕНТЪР ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ - ВРАЦА ЕООД

Процедури по чл.20, ал.1

страница 1 от 1
АОП номер: 00686-2022-0003статус: възложена

"Доставка на природен газ за нуждите на "ЦПЗ Враца" ЕООД. Процедурата за възлагане е чрез договаряне без обявление по чл.79, ал.1, т.3 от ЗОП

Вид процедура за възлагане: Договаряне без предварително обявление
Краен срок за подаване на оферта: 2022-11-05 23:59:00
Дата и час на публикуване: 2022-10-21 18:12:47
АОП номер: Т167203статус: възложена

Доставка на природен газ за нуждите на „ЦПЗ Враца” ЕООД

Вид процедура за възлагане: Договаряне без предварително обявление
Краен срок за подаване на оферта: 2021-10-28 23:59:00
Дата и час на публикуване: 2021-10-18 10:27:22
статус: възложена

Доставка на природен газ за нуждите на "Център за психично здраве-Враца" ЕООД

Вид процедура за възлагане: Договаряне без предварително обявление
Дата и час на публикуване: 2019-07-29 11:25:17