ЦЕНТЪР ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ - ВРАЦА ЕООД
  • Начало
  • Обществени поръчки по ЗОП

Обществени поръчки по ЗОП

страница 1 от 2
статус: прекратена

" Приготвяне и доставяне на храна за нуждите на болни и дежурен персонал в "ЦПЗ - Враца " ЕООД

Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Краен срок за подаване на оферта: 2016-05-09 15:00:00
Дата и час на публикуване: 2016-03-29 17:02:28
АОП номер: 00686-2016-0003статус: възложена

Доставка на лекарствени продукти за нуждите на "Център за психично здраве- Враца" ЕООД

Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Краен срок за подаване на оферта: 2016-04-06 14:00:00
Дата и час на публикуване: 2016-02-24 16:52:42
АОП номер: 00686-2016-0001 статус: приключена

Доставка на природен газ за нуждите на „ЦПЗ Враца” ЕООД

Вид процедура за възлагане: Процедура по договаряне без обявление
Дата и час на публикуване: 2016-01-07 11:23:17
АОП номер: 00686-2016-0002статус: приключена

Доставка на електрическа енергия за нуждите на „ЦПЗ Враца” ЕООД

Вид процедура за възлагане: Процедура по договаряне без обявление
Дата и час на публикуване: 2016-01-07 11:23:12
АОП номер: 00686-2015-0002статус: възложена

Доставка на готова болнична храна за стационарни пациенти и дежурен персонал при ЦПЗ Враца ЕООД

Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Краен срок за подаване на оферта: 2015-05-15 14:00:00
Дата и час на публикуване: 2015-03-21 15:53:57