Център за психично здраве - град Бургас

Доставка на пътнически автомобил 8+1 места за нуждите на “Център за психично здраве Проф. д-р Иван Темков – Бургас”ЕООД

Дата и час на публикуване: 2015-11-27 13:07:43Последна промяна: 2015-12-10 13:17:50
ID номер: 9048191 Статус: възложена

 • Доставка на пътнически автомобил 8+1 места за нуждите на "Център за п сихично Здраве Проф.д-р Иван Темков - Бургас"ЕООД

Индивидуален номер на процедурата: 0000444
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Бургас
Прогнозна стойност: 50000.00 лв.
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 34115200
Краен срок за подаване на оферта: 2015-12-09 12:00:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Документи
 • Публична покана за Доставка на пътнически автомобил 8+1 места за нуждите на „Център за психично здраве Проф.д-р Иван Темков – Бургас”ЕООД

  Вид на документа: Публична покана
  Дата и час на публикуване: 2015-11-27 13:12:34
 • Документация

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-11-27 13:13:54
 • Приложения и образци

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-11-27 13:15:14
 • Протокол от дейността на комисията

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-12-10 11:19:03
 • Договор за възлагане на обществена поръчка

  Вид на документа: Информация за сключен договор
  Дата и час на публикуване: 2015-12-12 08:19:53
 • Приложение №1 към договор

  Вид на документа: Приложения към договор
  Дата и час на публикуване: 2015-12-12 08:20:50
 • Приложение №2 към договор

  Вид на документа: Приложения към договор
  Дата и час на публикуване: 2015-12-12 08:21:53
 • Приложение №3 към договор

  Вид на документа: Приложения към договор
  Дата и час на публикуване: 2015-12-12 08:22:29
 • Авансово плащане от 11.12.2015г.

  Вид на документа: Авансово плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2015-12-12 08:25:03
 • Плащане от 13.04.2016г. - Доставка на пътнически автомобил 8+1 места за нуждите на “Център за психично здраве „Проф. д-р Иван Темков“ – Бургас” ЕООД

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-04-14 09:47:35
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000046197348
  Удостоверено време: 14.04.2016 09:47:35
  Удостоверено време по UTC: 14.04.2016 06:47:35
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Приложени №4 Общи условия на производителя за гаранционно обслужване - Доставка на пътнически автомобил 8+1 места за нуждите на “Център за психично здраве „Проф. д-р Иван Темков“ – Бургас” ЕООД

  Вид на документа: Приложения към договор
  Дата и час на публикуване: 2016-04-14 11:46:01
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000046202091
  Удостоверено време: 14.04.2016 11:46:01
  Удостоверено време по UTC: 14.04.2016 08:46:01
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори