Център за психично здраве - град Бургас
  • Начало
  • Вътрешен конкурентен избор

Вътрешен конкурентен избор

страница 1 от 1
вътрешен конкурентен избор

00080-2020-0009 Процедура по вътрешен конкурентен избор с предмет: Доставка на лекарствени продукти по обособена позиция № 1 от рамково споразумение № РД-11-163/29.03.2021 г. за

Дата и час на публикуване: 2021-04-07 13:01:27
вътрешен конкурентен избор

00080-2020-0010 Процедура по вътрешен конкурентен избор с предмет: Доставка на лекарствени продукти по обособена позиция № 1 от рамково споразумение № РД-11-151/19.03.2021 г. за

Дата и час на публикуване: 2021-04-07 12:35:32
вътрешен конкурентен избор

00080-2020-0012 Процедура по вътрешен конкурентен избор с предмет: Доставка на лекарствени продукти от рамково споразумение № РД-11-102/25.02.2021 г. за нуждите на „Център за

Дата и час на публикуване: 2021-03-18 11:39:41
вътрешен конкурентен избор

00080-2020-0010 Процедура по вътрешен конкурентен избор с предмет Доставка на лекарствени продукти по обособена позиция № 2 от рамково споразумение № РД-11-110/01.03.2021 г. за

Дата и час на публикуване: 2021-03-18 10:38:42