Център за психично здраве - град Бургас

Публични покани

страница 1 от 1
ID номер: 9048191статус: възложена

Доставка на пътнически автомобил 8+1 места за нуждите на “Център за психично здраве Проф. д-р Иван Темков – Бургас”ЕООД

Краен срок за подаване на оферта: 2015-12-09 12:00:00
Дата и час на публикуване: 2015-11-27 13:07:43