Център за психично здраве - град Бургас
  • Начало
  • Обществени поръчки по ЗОП

Обществени поръчки по ЗОП

страница 1 от 1
АОП номер: 00901-2015-0001статус: приключена

Осигуряване на цялостното ежедневно хранене /закуска, обяд и вечеря/ на пациентите по диети и дежурния персонал на “Център за психично здраве „Проф. д-р Иван

Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Краен срок за подаване на оферта: 2015-11-10 12:00:00
Дата и час на публикуване: 2015-09-30 12:08:54
АОП номер: 00901-2014-0003статус: приключена

Осигуряване на цялостното ежедневно хранене /закуска, обяд и вечеря/ на пациентите по диети и дежурния персонал на “Център за психично здраве Проф. д-р Иван Темков

Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Краен срок за подаване на оферта: 2014-11-11 12:00:00
Дата и час на публикуване: 2015-06-17 12:58:41
АОП номер: 00901-2014-0002статус: приключена

Доставка на медикаменти за нуждите на “Център за психично здраве Проф. д-р Иван Темков – Бургас” ЕООД, съгласно приложена техническа спецификация

Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Краен срок за подаване на оферта: 2014-10-13 12:00:00
Дата и час на публикуване: 2015-06-17 12:38:17
АОП номер: 00901-2014-0001статус: приключена

Доставка на газьол за отопление- маркиран с шифър по ЕКП 02144400045 за нуждите на "Център за психично здраве Проф. д-р Иван Темков - Бургас" ЕООД.

Вид процедура за възлагане: Процедура по договаряне без обявление
Дата и час на публикуване: 2015-06-17 12:23:03