Център за психично здраве - град Бургас

Процедури по чл.20, ал.3

страница 1 от 2
ID номер: 9094015статус: възложена

Доставки на лекарствени продукти за нуждите на “Център за психично здраве „Проф. д-р Иван Темков“ – Бургас” ЕООД, съгласно приложена техническа спецификация -

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2019-11-15 14:30:00
Дата и час на публикуване: 2019-10-29 14:49:17
ID номер: 9087252статус: възложена

Доставка на дизелово гориво за отопление с включена транспортна такса, за нуждите на “Център за психично здраве „Проф. д-р Иван Темков“ – Бургас” ЕООД - 2019г.

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2019-04-18 14:30:00
Дата и час на публикуване: 2019-04-08 08:03:53
ID номер: 9082915статус: възложена

Доставки на лекарствени продукти за нуждите на “Център за психично здраве „Проф. д-р Иван Темков“ – Бургас” ЕООД, съгласно приложена техническа спецификация -

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2018-11-23 14:30:00
Дата и час на публикуване: 2018-11-09 09:42:12
статус: възложена

Доставка на дизелово гориво за отопление с включена транспортна такса, за нуждите на “Център за психично здраве „Проф. д-р Иван Темков“ – Бургас” ЕООД - 2018г.

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2018-02-06 14:30:00
Дата и час на публикуване: 2018-01-26 07:59:59
статус: възложена

Доставки на лекарствени продукти за нуждите на “Център за психично здраве „Проф. д-р Иван Темков“ – Бургас” ЕООД, съгласно приложена техническа спецификация.

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2017-11-20 00:00:00
Дата и час на публикуване: 2017-11-03 08:40:57