Център за психично здраве - град Бургас

Вътрешни правила

страница 1 от 1

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ПО ЧЛ.8б ОТ ЗОП в сила от 25.11.2015г.

Краен срок за подаване на оферта:
Дата и час на публикуване: 2015-11-26 09:34:48

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ПО ЧЛ.8б ОТ ЗОП - стр.1

Краен срок за подаване на оферта:
Дата и час на публикуване: 2015-04-14 08:31:42

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ПО ЧЛ.8б ОТ ЗОП

Краен срок за подаване на оферта:
Дата и час на публикуване: 2015-04-14 08:28:03